You are here

பெய்ஜிங்கில் இந்திய-சீன

பெய்ஜிங்: இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் இடையே நெருக்க மான இணைப்புகளுக்கு அடித் தளத்தை அமைக்கும் வகையில் இரு நாடுகளின் தொழில் முனை வர்கள் புதிய கூட்டணிக்குக் கை கோத்துள்ளனர். இந்திய அரசாங்கம் இவ்வாரம் பெய்ஜிங் தூதரகத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் இந்தக் கூட் டணிக்கு முதல் படி அமைக்கப் பட்டது என்று இந்தியா டுடே வெளியிட்ட செய்தி குறிப்பிட்டது. இதில் இந்தியாவைச் சேர்ந்த இருபது புதிய நிறுவனங்களுடன் 150 சீன முதலீட்டு நிறுவனங்களும் பங்கேற்றன. குருகூல் முதலீட்டு நிறுவனம், சீனா குளோபல் கேப்பிட்டல் ஆகியவற்றுடன் சேர்ந்து இந்திய தொழில்முனைவர் சங்கம் இந் நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்திருந் தது. ஏற்கெனவே இந்தியாவின் ‘பேடிம்’ நிறுவனத்தில் முதலீடு செய்துள்ள ‘அலிபாபா’ தலைமை யிலான சீனாவின் பெரிய தொழில் நுட்ப நிறுவனங்கள் தொடர்ந்து இந்தியாவின் தொழில்நுட்பத் துறையில் முதலீடு செய்துவரு கின்றன. அண்மையில் ‘டென்சென்ட்’, சீனாவின் உபர் நிறுவனமான ‘டிடி சுஸிங்’, ஸியோமி, பைடு போன்ற நிறுவனங்களும் முதலீடுகளைச் செய்துள்ளன.