You are here

பெய்ஜிங்கில் இந்திய-சீன தொழில்முனைவர்கள் சந்திப்பு

பெய்ஜிங்: இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் இடையே நெருக்கமான இணைப்புகளுக்கு அடித்தளத்தை அமைக்கும் வகையில் இரு நாடுகளின் தொழில் முனைவர்கள் புதிய கூட்டணிக்குக் கை கோத்துள்ளனர். இந்திய அரசாங்கம் இவ்வாரம் பெய்ஜிங் தூதரகத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் இந்தக் கூட்டணிக்கு முதல் படி அமைக்கப்பட்டது என்று இந்தியா டுடே வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பிட்டது. இதில் இந்தியாவைச் சேர்ந்த இருபது புதிய நிறுவனங்களுடன் 150 சீன முதலீட்டு நிறுவனங்களும் பங்கேற்றன.

குருகூல் முதலீட்டு நிறுவனம், சீனா குளோபல் கேப்பிட்டல் ஆகியவற்றுடன் சேர்ந்து இந்திய தொழில்முனைவர் சங்கம் இந் நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தது.