டாக்சி மோதியது, காயமில்லை

பிராடல் ரோட்டில் நேற்றுக் காலை நேரத்தில் ஒரு டாக்சி வீதி விளக்குக் கம்பம் ஒன்றில் மோதியது. கம்ஃபர்ட் நிறுவனத்தின் அந்த டாக்சியை ஓட்டி வந்தவர் திரு டோ என்று மட்டும் தன்னைக் குறிப்பிட்டுக் கொண்டார். டாக்சியில் இருந்த ஆடவரும் காயமின்றித் தப்பினார். படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

இப்பகுதியில் மேலும் செய்திகள்

மக்கள் செயல் கட்சி மாநாட்டு நிகழ்ச்சியில் நேற்று கலந்துகொண்டு பேசிய பிரதமர் லீ சியன் லூங்.

11 Nov 2019

‘மக்கள் கட்சியாகவே மசெக இருக்கவேண்டும்’