ஆறு நாள் சோதனையில் $236,000 மதிப்புள்ள போதைப்பொருள் சிக்கியது

மத்திய போதைப்பொருள் ஒழிப்புப் பிரிவு, தீவு முழுவதும் மேற்கொண்ட ஆறு நாள் சோதனையில் $236,000 மதிப்புள்ள போதைப் பொருட்களைக் கைப்பற்றியது. பிப்ரவரி 27ஆம் தேதியிலிருந்து நேற்று வரை சோதனை தொடர்ந்தது. இந்த நடவடிக்கையில் மொத்தம் 103 பேர் கைதாயினர். கைதானவர்களில் ஒருவரான 43 வயது மலே சியரிடமிருந்து 1.3 கிலோ ஹெராயின் கைப்பற்றப்பட்டது. போதைப் பொருளை வாங்க முயற்சி செய்த சில சிங்கப்பூரர்களும் கைதாயினர்.