மெர்பாத்தி ரோடு வீடுகள் காலியாகின

மெர்பாத்தி ரோட்டில் 2010ஆம் ஆண்டு மறுமேம்பாட்டுப் பணிகளுக்காக கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலத்தில் உள்ள மூன்று தனியார் வீடுகளின் குடியிருப்பாளர்கள் ஒருவழியாக அங்கிருந்து வெளியேறினர். 2010ஆம் ஆண்டின் சந்தை மதிப்பீட்டின்படி அவர்களுக்கு இழப்பீட்டுத் தொகையாக $1.7 மில்லியனில் இருந்து $3.3 மில்லியன் வரை வழங்கப்பட்டதாக அறியப்பட்டது. முதலில் வழங்கப்பட்ட 2015 ஆகஸ்ட் மாத காலக்கெடுவுக்குள் அவர்கள் வெளியேறவில்லை. அந்த வட்டாரத்தின் மேம்பாட்டுப் பணிகள் மேலும் தாமதமாகாமல் இருக்க, ஏப்ரல் மாதக் கடைசியில் அவர்களுக்கு அரசாங்கம் இறுதி கெடு கொடுத்ததுடன் அந்த வீடுகளைச் சட்டரீதியாகக் கையகப்படுத்திக்கொண்டது. அந்த வட்டாரத்தில் டௌன்டவுன் ரயில் பாதையின் மாத்தார் நிலையம் அமையவுள்ளது.

இப்பகுதியில் மேலும் செய்திகள்

பிரதமர் அலுவலக அமைச்சர் இந்திராணி ராஜா

17 Aug 2019

உள்கட்டமைப்பு மேம்பாடுகளுக்கு நிதி அளிப்பதில் நிலவும் சவால்கள்

சிறுவன் ஒருவனது கண்பார்வையைப் பரிசோதிக்கும் கண் மருத்துவர். பிடோக் நார்த் வட்டாரத்தில் திறக்கப்பட்டு உள்ள இந்த நிலையம், சிங்கப்பூரர்கள் இடையே அதிகரித்து வரும் கிட்டப்பார்வை பிரச்சினையைச் சமாளிக்க உதவும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது. படம்: சாவ்பாவ்

17 Aug 2019

பிடோக்கில் கிட்டப்பார்வை பராமரிப்பு நிலையம்