உரிமம் இல்லாத நாயை வளர்த்து, கைவிட்டவருக்கு அபராதம்

உரிமமில்லா நாய் ஒன்றை வளர்த்து வந்து பிறகு அதைக் கைவிட்ட 32 வயது ஆடவருக்கு 4,800 வெள்ளி அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. தாம் வளர்த்து வந்த நாயை 2016ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதத்தில் உபி வட்டாரத்தில் உள்ள ஒரு காலி இடத்தில் விட்டுச் சென்றதை ஜோசஃப் டாங் இயூ லியாங் ஒப்புக்கொண்டார். 2015ஆம் ஆண்டில் அந்த நாயைத் தமது முன்னாள் முதலாளியிடமிருந்து டாங் பெற்றுக்கொண்டார். அந்த நாயை வளர்க்க அவர் உரிமம் பெறவில்லை என்று வேளாண் உணவு, கால்நடை மருத்துவ ஆணையம் கூறியது.

இப்பகுதியில் மேலும் செய்திகள்

வர்த்தகர் மாநாட்டில் முன்னாள் அதிபர் டோனி டான் கெங் யாமுடன் கைகுலுக்கும் துணைப் பிரதமர் ஹெங் சுவீ கியட். படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

21 Sep 2019

‘சமூக ஒற்றுமைக்கு வர்த்தக தலைவர்கள் பங்காற்றலாம்’

நெக்ஸில் உள்ள ஃபேர்பிரைஸ் எக்ஸ்ட்ரா பேரங்காடியில் புகைமூட்டத்தை சமாளிப்பதற்குத் தேவையான பொருட்களுடன் தனிப் பிரிவு தொடங்கப்பட்டுள்ளது. படம்: த நியூ பேப்பர்

21 Sep 2019

புகைமூட்டம்; காற்றாய் பறக்கும் சாதனங்கள்