தங்கம் 3%, பிஸ்கட்டுக்கு 18% வரி

புதுடெல்லி: தங்கம், ஜவுளி, பிஸ்கட், காலணி உள்ளிட்ட வற்றுக்கான ஜிஎஸ்டி எனும் பொருள் சேவை வரி விகி தத்தை ஜிஎஸ்டி மன்றம் இறுதி செய்துள்ளது. இந்த வரி விதிப்பு முறை வரும் ஜூலை 1ஆம் தேதி முதல் 5%, 12%, 18%, 28% என்ற நான்கு விதமான வரி விகிதங்களாக நடைமுறைக்கு வரவுள்ளன. “தங்கம், ஜவுளி, பிஸ்கட், காலணி உள்ளிட்ட பொருள் களுக்கான வரி விகிதம் நிர்ணயிக்கப்பட்டது. அதன்படி தங்கத்துக்கு 3% வரியும் பிஸ்கட்டுக்கு 18% வரியும் 500க்கும் குறைவான விலை கொண்ட காலணிகளுக்கு 5% வரியும் ரூ.500க்கு அதிகமான விலை கொண்ட காலணி களுக்கு 18% வரியும் ஆயத்த ஆடைகளுக்கு 12% வரியும் விதிக்கப்படவுள்ளது. பீடிக்கு அதிகபட்சமாக 28% வரியும் புகையிலைக்கு 18% வரியும் பட்டை தீட்டப்படாத வைரத்துக்கு 0.25% வரியும் விதிக்கப்படும்,” என்று மத்திய நிதியமைச்சர் அருண் ஜெட்லி தெரிவித்துள்ளார்.

Loading...
Load next