சிங்கப்பூருக்கான நட்புமுறை ஆட்டத்தில் மெஸ்ஸி இல்லை

அடுத்த வாரம் அர்ஜெண்டினாவுடன் நட்புமுறை ஆட்டம் ஒன்றில் சிங்கப்பூர் பொருதவிருக்கிறது. அந்த ஆட்டத்தில் அர்ஜெண்டினாவின் நட்சத்திர ஆட்டக்காரர் லயனல் மெஸ்ஸியை நேரடியாகப் பார்க்கலாம் என பல ரசிகர்களும் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர். இவ்வேளையில் அவர்களது எதிர்பார்ப்பை முறியடிக்கும்விதமாக அர்ஜெண்டினாவின் கிளோரின் செய்தித்தாள் வெளியிட்ட செய்தியின்படி மெஸ்ஸி சிங்கப்பூருக்கு வராமலேயே இருக்கக்கூடும். இன்று பிரேசில் அணியுடன் நட்புமுறை ஆட்டம் ஒன்றில் விளையாடிவிட்டு மெஸ்ஸி நேரடியாக அர்ஜெட்ணடினாவுக்குத் திரும்புவார் என அர்ஜெண்டினாவின் மிகப்பெரிய செய்தித்தாளான கிளேரின் செய்தி வெளியிட்டிருந்தது. அச்செய்தி உண்மையென்றால் வரும் 13ஆம் தேதி சிங்கப்பூர் தேசிய விளையாட்டு அரங்கில் சிங்கப்பூரும் அர்ஜெண்டினாவும் பொருதவுள்ள நட்புமுறை ஆட்டத்தில் மெஸ்ஸி இடம்பெறமாட்டார்.

இப்பகுதியில் மேலும் செய்திகள்

சிறந்த குழுக்களோடு போட்டியிடுவது சிட்டிக்குக் கடினமாக உள்ளது என்பதை ஏற்றுக்கொண்டு, நாங்கள் எங்களை மேம்படுத்திக் கொண்டு, முன்னேறிச் செல்ல வேண்டும்,” என்று அக்குழுவின் நிர்வாகி கார்டியோலா. படம்: ஏஎப்பி

10 Dec 2019

கார்டியோலா: சிட்டியால் போட்டி போட முடியாது
பில்லியர்ட்ஸ் விளையாட்டின் நடப்பு உலக வெற்றியாளரும் உலகின் முதல் நிலை வீரருமான சிங்கப்பூரின் பீட்டர் கில்கிறிஸ்ட். படம்: சிங்கப்பூர் விளையாட்டுச் சங்கம்

பில்லியர்ட்ஸ் விளையாட்டின் நடப்பு உலக வெற்றியாளரும் உலகின் முதல் நிலை வீரருமான சிங்கப்பூரின் பீட்டர் கில்கிறிஸ்ட். படம்: சிங்கப்பூர் விளையாட்டுச் சங்கம்

10 Dec 2019

பில்லியர்ட்ஸ்: தொடர்ந்து 6வது முறையாக தங்கப்பதக்கம்

லெஸ்டர் சிட்டி குழுவிற்கான நான்காவது கோலைப் போட்டார் அதன் நட்சத்திர வீரர் ஜேமி வார்டி. படம்: ராய்ட்டர்ஸ்

10 Dec 2019

எதிர்பார்ப்பை அதிகரித்த லெஸ்டர் சிட்டி