7% சிங்கப்பூரர்கள் எதையும் வாசிக்கவில்லை

ஏழு விழுக்காடு சிங்கப்பூரர்கள் கடந்த 12 மாதங்களில், நூலோ, சஞ்சிகையோ, இணையக் கட்டு- ரையோ, செய்தியோ பதிப்பாகவோ இணையத்திலோ எதையுமே வாசிக்கவில்லை என்று தேசிய நூலக வாரியம் நேற்று வெளியிட்ட ஆய்வு தெரிவித்தது. மற்ற 93 விழுக்காட்டினர் கடந்த ஓராண்டில் ஒரு முறையா- வது எதையாவது வாசித்துள்ளனர். இதில் 80 விழுக்காட்டினர் வாரத் தில் ஒரு முறைக்கும் அதிக மாக வாசிக் கின்றனர் என்று 2016ஆம் ஆண்டுக்கான பெரிய வர் களிடம் தேசிய வாசிப்புப் பழக் கம் குறித்த ஆய்வு காட்டுகிறது. மேலும், வாசிப்பவர்களில் 66% ஆங்கிலத்திலும் தங்களது தாய்மொழியிலும் வாசிக் கின்றனர் என்பதும் ஆய்வில் தெரிய வந்துள்ளது.

தேசிய அளவில் 3,515 பேரிடம் வீடுவீடாகச் சென்று இந்த ஆய்வை தேசிய நூலக வாரியம் நடத்தியது. சென்ற ஆண்டு மே மாதம் 4ஆம் தேதி முதல் ஆகஸ்ட் 5ஆம் தேதி வரை தேர்ச்சி பெற்ற ஆய் வாளர்கள் ஆய்வை மேற் கொண்- ட னர் என்று வாரியம் கூறியது. சிங்கப்பூர் மக்களில் 68% வாரத்தில் ஒருமுறைக்கும் அதிக- மாக செய்தி வாசிக்கின்றனர். 41% இணைய கட்டுரைகளை (39%) சமூக ஊடகங்களில் அல்லது இணையத் தளங்களில் (27%) வாரத்தில் ஒருமுறைக்கும் அதிகமாக வாசிக்கின்றனர். இதனுடன் ஒப்பிட 19 விழுக்- காட்டினரே வாரத்தில் ஒருமுறைக் கும் அதிகமாக புத்தகம் வாசிக் கின்றனர் என ஆய்வு காட்டு - கிறது. புதினம் அல்லாத கட்டுரை நூல்களை வாசிப்போரில் 15% வாரத்தில் ஒருமுறைக்கும் அதிகமாக வாசிக்கின்றனர். புதின நூல்களை வாசிப்பவர்களில் 10% வாரத்தில் ஒருமுறைக்கும் அதிகமாக வாசிக்கின்றனர்.

இப்பகுதியில் மேலும் செய்திகள்

பயனாளர்கள் தங்களுக்குக் கிடைத்த பள்ளிக்குத் திரும்புதல் பற்றுச்சீட்டுகளைக் கொண்டு, அங்கு நடைபெற்ற விற்பனைச் சந்தையில் சிறப்பு விலைக் கழிவுகளில் பள்ளிப்பைகளையும் காலணிகளையும் வாங்கிக்கொள்ளலாம்.  படம்: சாவ் பாவ்

07 Dec 2019

பள்ளிக்குத் தயாராவதற்கு உதவிக்கரம்

உரிமக் கட்டணங்களைத் தவிர்த்து, வைப்புத் தொகையாக சைக்கிள் ஒன்றுக்கு $30யை நிறுவனங்கள் செலுத்த வேண்டியிருந்தது. கோப்புப்படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

07 Dec 2019

பகிர்வு சைக்கிள் நிறுவனங்களுக்கான உரிமக் கட்டணம் பாதியாகக் குறைப்பு

கூகல் வரைபடத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டது.

07 Dec 2019

ராபின்சன் சாலையில் மூன்று தடங்கள் நாளை மூடப்படும்