ஜோசஃப் ஸ்கூலிங் அசத்தல்

டெக்சஸ் சீனியர் சர்கிட் நீச்சல் போட்டியில் சிங்கப்பூரின் நட்சத் திர வீரர் ஜோசஃப் ஸ்கூலிங் நேற்று காலை நடைபெற்ற 100 மீட்டர் வண்ணத்துப்பூச்சி பாணி போட்டியைக் கைப்பற்றினார். அந்தப் போட்டியை அவர் 51.82 வினாடிகளில் முடித்தார். இது இந்தப் பருவத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள உலகின் ஏழாவது ஆக விரைவான நேரமாகும். கடந்த வியாழக்கிழமையன்று 50 மீட்டர் வண்ணத்துப்பூச்சி பாணி போட்டியிலும் அவர் வென்றார்.