பிரான்சில் நாடாளுமன்றத் தேர்தல்

பிரான்சில் நேற்று நடந்த முதல் சுற்று நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் வாக்களித்த பிரெஞ்சு அதிபர் இம்மானுவெல் மெக்ரோன் ஆதரவாளர்களைப் பார்த்து புன்னகை பூத்தார். புதிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்காக பிரான்சில் சுமார் 47மில்லியன் பேர் வாக்களிக்கத் தகுதி பெற்றிருந்தனர். சீர்திருத்த நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள அதிபருக்கு நாடாளுமன்றத்தில் பெரும்பான்மை தேவைப்படுகிறது. வாக்களிப்பை முன்னிட்டு நேற்று பிரான்சில் பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்தன. படம்: ராய்ட்டர்ஸ்