மின்சாரக் கட்டணம் சராசரியாக 3.2 விழுக்காடு குறையவுள்ளது

அடுத்த மூன்று மாதங்களுக்கு மின்சாரக் கட்டணம் கிலோவாட் மணி ஒன்றுக்கு சராசரியாக 0.67 காசு இறங்கவுள்ளது என்று எஸ்பி குழுமம் நேற்று அறிவித்தது. இன்றிலிருந்து செப்டம்பர் 30ஆம் தேதி வரை கடந்த காலாண்டுடன் ஒப்புநோக்க மின்சாரக் கட்டணம் சராசரி யாக 3.2 விழுக்காடு குறையவுள்ளது. எரிவாயுக் கட்டணம் முந்தைய காலாண்டுடன் ஒப்புநோக்க 7.5 விழுக்காடு குறைந்ததே மின்சாரக் கட்டணம் குறைக்கப்படுவதற்குக் காரணம். புதிய கட்டண மாற்றத்தினால் நன்கறை வீட்டில் வசிக்கும் குடும்பத்தின் மாத மின்சாரக் கட்டணம் கிட்டத்தட்ட $2.55 வரை குறையும்.