தவறான தமிழ் அச்சு: மன்னிப்புக் கோரியது ஏற்பாட்டுக் குழு

தேசிய தின அணிவகுப்புக்கு முன்னால் நடக்கும் தேசிய கல்விக் காட்சியின்போது விநியோகிக்கப் பட்ட கையேடுகளில் இவ்வாண் டின் கருப்பொருள் தவறாக அச் சிடப்பட்டிருந்தது. அப்பிழைக்காக தேசிய தின அணிவகுப்பு ஏற்பாட்டுக் குழுத் தலைவர் கர்னல் மெல்வின் ஓங் யோக் லாம் மன்னிப்புக் கோரி இருக்கிறார். தொடக்கநிலை 5 மாணவர் களுக்காக நடத்தப்படும் தேசிய தின அணிவகுப்பின் முன்னோட் டக் காட்சியான தேசிய கல்விக் காட்சியைக் காண்பதற்கு முன் னால் கிட்டத்தட்ட 162 பள்ளி களைச் சேர்ந்த மாணவர்களுக்குக் கையேடுகள் வழங்கப்பட்டன. அவற்றில் இவ்வாண்டின் தேசிய தின அணிவகுப்பின் ‘ஒரே தேசமாக ஒன்று சேர்வோம்’ எனும் கருப்பொருள், எழுத்துருப் பிரச்சி னையால் சில எழுத்துகள் இடம் மாறியும் சில எழுத்துகள் தவறா கவும் அச்சிடப்பட்டிருந்தன. தேசிய தின அணிவகுப்பு 2017 ஏற்பாட்டுக்குழு நேற்று முன் தினம் இரவு வெளியிட்ட அறிக்கை யில், அந்த பிழைக்காக வருத்தம் தெரிவித்தது.

தமிழ் எழுத்துகள் தவறாக அச்சிடப்பட்ட கையேடும் திருத்தப்பட்ட கையேடும் (வலது). படங்கள்: தேசிய தின அணிவகுப்பு 2017 ஏற்பாட்டுக் குழு

இப்பகுதியில் மேலும் செய்திகள்

பயனாளர்கள் தங்களுக்குக் கிடைத்த பள்ளிக்குத் திரும்புதல் பற்றுச்சீட்டுகளைக் கொண்டு, அங்கு நடைபெற்ற விற்பனைச் சந்தையில் சிறப்பு விலைக் கழிவுகளில் பள்ளிப்பைகளையும் காலணிகளையும் வாங்கிக்கொள்ளலாம்.  படம்: சாவ் பாவ்

07 Dec 2019

பள்ளிக்குத் தயாராவதற்கு உதவிக்கரம்

உரிமக் கட்டணங்களைத் தவிர்த்து, வைப்புத் தொகையாக சைக்கிள் ஒன்றுக்கு $30யை நிறுவனங்கள் செலுத்த வேண்டியிருந்தது. கோப்புப்படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

07 Dec 2019

பகிர்வு சைக்கிள் நிறுவனங்களுக்கான உரிமக் கட்டணம் பாதியாகக் குறைப்பு

கூகல் வரைபடத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டது.

07 Dec 2019

ராபின்சன் சாலையில் மூன்று தடங்கள் நாளை மூடப்படும்