புதிய முகவரியில் தமிழ் முரசு

தமிழ் முரசு நாளிதழின் தலைமை அலுவலகம் 1000 Toa Payoh North, News Centre, Singapore 318994 என்ற புதிய முகவரிக்கு இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலும் பொது விடுமுறை நாட்களிலும் மரண அறிவிப்பு விளம்பரங்கள் மட்டும் மாலை 4 மணி முதல் 6 மணிக்குள் தலைமை அலுவலகத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். மற்ற நாட்களில் பேராக் ரோட்டில் செயல்படும் தமிழ் முரசு விளம்பரப் பிரிவு அலுவலகத்தை நாடுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.

Loading...
Load next