குடும்பத்துடன் பகிர்ந்துகொண்ட தேசிய உணர்வு

சிவபாலன், கலைவாணி தம்பதியினர் குழந்தைகளுடன் தேசிய தினக் கொண்டாட்டத்தைக் கண்டு மகிழ்ந்தனர். இவர்களைப் போலவே ஏராளமானோர் குடும்பம் குடும்பமாகத் திரண்டு வந்து சிங்கப்பூரின் 52வது பிறந்த நாளை ஒன்றுகூடிக் கொண்டாடினர். தேசத்தின் பிறந்த நாளை தங்களது குடும்பத்தில் ஒருவரின் பிறந்த நாள் போல் எண்ணி முழுமனதுடன் கொண்டாடியதை வந்து குவிந்த மக்களின் முகங்களில் காண முடிந்தது. படம்: திமத்தி டேவிட்

இப்பகுதியில் மேலும் செய்திகள்

‘ஸ்டூண்ட்- ரன் பார்க்’ நடவடிக்கையில் சுமார் 40 மாணவர்கள் ஈடுபட்டனர். வகுப்பில் கற்றவற்றை நடைமுறைப்படுத்திப் பார்த்ததுடன் பல்வேறு புதுமைகளையும் அவர்கள் கையாண்டனர். படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

13 Nov 2019

மாணவர்கள் நிர்வகிக்கும் பூங்கா திட்டம் விரிவடைகிறது

ஜூரோங்கில் உள்ள ஜாலான் டெருசனில் வீசப்பட்ட பொருட்கள். படம்: தேசிய சுற்றுப்புற வாரியம்

13 Nov 2019

பொது இடத்தில் சாமான்களை வீசியவருக்கு $9,000 அபராதம்

எந்த வயதிலும் மக்களை வேலை செய்ய அனுமதிக்கும் வகையில் வேலைகளை எவ்வாறு மறுவடிவமைக்கலாம் என்று நாடுகள் சிந்திக்க வேண்டும் என்று ஆய்வுக் கட்டுரை தெரிவிக்கிறது.
படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

13 Nov 2019

மூப்படையும் மக்கள் தொகை: சிறப்பாக சமாளிக்கும் சிங்கப்பூர்