ரொனால்டோவிற்குத் தடை

மட்ரிட்: சிவப்பு அட்டை காட்டி தன்னை வெளியேற்றிய நடுவரைக் கையால் தள்ளியதற்காக ரியால் மட்ரிட் காற்பந்துக் குழு வீரர் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோவிற்கு ஐந்து ஆட்டங்களில் விளையாடத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.