மாணவர்களுக்குப் புதிதாக இரண்டு விருதுகள் அறிமுகம்

மாணவர்களிடம் மீட்சித்திறனை யும் கடும் உழைப்பையும் மறுஉறு திப்படுத்துவதற்காகவும் விவேக நகர் இலக்கைச் சாதிக்க உதவும் திட்டங்களை முன்வைத்திருக்கும் தொழில் படிப்பு மாணவர்களை அங்கீகரிக்கவும் இந்த ஆண்டில் புதிதாக இரண்டு விருதுகள் வழங்கப்பட்டு இருக்கின்றன. ‘லீ குவான் இயூ தனிச்சிறப்பு மாணவர் விருது’ என்ற ஒரு விருது, அரசாங்க நிதி உதவி பெறும் 20 சிறப்பு கல்வி பள்ளிக் கூடங்களைச் சேர்ந்த மாணவர் களின் மீட்சித்திறனையும், கடும் பணியையும் அங்கீகரிக்கிறது. இந்த மாணவர்கள் தங்க ளுடைய பிரச்சினைகளை எல்லாம் கடந்து மற்றவர்கள் பின்பற்ற முன்மாதிரியாக திகழ்கிறார்கள் என்பதை நேற்றைய விருது வழங்கும் நிகழ்ச்சியில் கல்வி அமைச்சர் (உயர்கல்வி, திறன்கள்) ஓங் யீ காங் சுட்டினார்.

‘லீ சியன் லூங் இரு வழி மின்னிலக்க ஊடக அறிவார்ந்த தேசம் விருது’ என்ற மற்றொரு விருது அறிவார்ந்த தேசத்தை இலக்கை சாதிப்பதற்கு உதவும் திட்டங்களை முன்வைத்துள்ள முழுநேர பலதுறை தொழில் படிப்பு மாணவர்களை அங்கீகரிக்கிறது. இந்த விருதுகளையும் சேர்த்து நேற்று 160க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் விருதுகள் பெற்றனர். இந்த விருதுகள் நம்முடைய பல பள்ளிக்கூடங்களையும் தொழிற்கல்வி நிலையங்களையும் சேர்ந்த மாணவர்களின் பரந்த, பலதரப்பட்ட சாதனைகளையும் தனி குணநலன்களையும் அவர் கள் ஆற்றும் தொண்டுகளையும் அங்கீகரித்துப் பாராட்டுவதாகவும் திரு ஓங் கூறினார். பிரதமர் லீ சியன் லூங்கும் சிங்கப்பூரின் முதல் பிரதமர் லீ குவான் இயூவும் அளித்திருக்கும் சொந்த நன்கொடைகள் மூலம் இந்த பல்வேறு விருதுகள் வழங் கப்படுவதாக அமைச்சர் கூறினார். சமூகத்திற்குத் திருப்பித் தொண்டாற்ற வேண்டியதன் முக்கியத்துவத்தையும் எதிர்கால தலைமுறைகளைப் பேணி உரு வாக்க வேண்டியதன் முக்கியத்து வத்தையும் இந்த நன்கொடை நமக்கு நினைவூட்டுவதாக அமைச் சர் கூறினார். லீ குவான் இயூ தனிச்சிறப்பு மாணவர் விருதை நேற்றைய நிகழ்ச்சியில் 25 பேர் பெற்றனர். அவர்களில் ஒரு ஜோடி இரட்டையரும் அடங்குவர்.

இப்பகுதியில் மேலும் செய்திகள்

‘ஸ்டூண்ட்- ரன் பார்க்’ நடவடிக்கையில் சுமார் 40 மாணவர்கள் ஈடுபட்டனர். வகுப்பில் கற்றவற்றை நடைமுறைப்படுத்திப் பார்த்ததுடன் பல்வேறு புதுமைகளையும் அவர்கள் கையாண்டனர். படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

13 Nov 2019

மாணவர்கள் நிர்வகிக்கும் பூங்கா திட்டம் விரிவடைகிறது

ஜூரோங்கில் உள்ள ஜாலான் டெருசனில் வீசப்பட்ட பொருட்கள். படம்: தேசிய சுற்றுப்புற வாரியம்

13 Nov 2019

பொது இடத்தில் சாமான்களை வீசியவருக்கு $9,000 அபராதம்

எந்த வயதிலும் மக்களை வேலை செய்ய அனுமதிக்கும் வகையில் வேலைகளை எவ்வாறு மறுவடிவமைக்கலாம் என்று நாடுகள் சிந்திக்க வேண்டும் என்று ஆய்வுக் கட்டுரை தெரிவிக்கிறது.
படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

13 Nov 2019

மூப்படையும் மக்கள் தொகை: சிறப்பாக சமாளிக்கும் சிங்கப்பூர்