You are here

உற்பத்தித் துறை 9.1% அதிகரிப்பு

  • PHOTO: ZAOBAO

சிங்கப்பூரின் தொழிற்சாலை உற் பத்தி ஏப்ரல் மாதத்தில் 9.1 விழுக்காடு அதிகரித்துள்ளது. இது, பொருளியல் நிபுணர்களின் 8% முன்னுரைப்பைவிட சற்று அதிகம். பொருளியல் மேம்பாட்டுக் கழகத்தின் புள்ளி விவரங்கள் இதனை காட்டுகின்றன. ஏப்ரல் மாத உயர்வு, மார்ச் மாதத்தில் திருத்தியமைக்கப்பட்ட 6.1 விழுக்காடு வளர்ச்சியுடன் ஒப்பிடுகையில் அதிகம் என்றும் கழகம் கூறியது. ஏப்ரலில் அனைத்து உற்பத்தித் துறை களும் விரிவடைந்தன.

இதில் ரசாயன, மின்னியல் துறை அதிக அளவில் வளர்ச்சி யடைந்தன. அந்த மாதத்தில் மின்னியல் துறை உற்பத்தி மட்டும் 11.3 விழுக்காடு விரி வடைந்தது. இதற்கு பகுதி மின் கடத்தி, கணினி பாகங்கள் முக்கிய ஆதாரமாக அமைந்தன. இதன் வளர்ச்சி மட்டும் முறையே 15.4%, 7.6%. இருந் தாலும் மின்னியல் துறையைச் சேர்ந்த மற்ற பிரிவுகள் சரிவைச் சந்தித்தன. ரசாயனத் துறை 12.4 விழுக்காடு வளர்ச்சியடைந்தது என்று கழகம் தெரிவித்தது.