You are here

நியூ சவுத் வேல்ஸ் மாநிலத்தில் கடும் வறட்சி

சிட்னி: ஆஸ்திரேலியாவின் நியூ சவுத் வேல்ஸ் மாநிலம் என்றும் இல்லாத அளவுக்கு தற்போது கடும் வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதை ஆஸ்திரேலிய அதிகாரிகள் உறுதிப்படுத்தியுள்ளனர். கிழக்கு ஆஸ்திரேலியாவின் வரலாற்றில் இது மிகவும் மோசமான வறட்சியாகக் கூறப்படுகிறது. அங்கு 100% வறட்சி காணப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆஸ்திரேலியாவில் உற்பத்தியாகும் வேளாண்மைப் பொருட்களில் கால்வாசிப் பொருட்கள் நியூ சவுத் வேல்ஸ் மாநிலத்தில்தான் உற்பத்தியாகிறது. தற்போது இங்கு கடும் வறட்சி நிலவுவதால் வேளாண் உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. அவசர நிவாரண நிதிக்கு மாநில மற்றும் மத்திய அரசாங்கம் 576 டாலர் வழங்கியுள்ளது.