உணவு, எரிசக்தி பிரச்சினையைக் கையாள மூன்று பரிந்துரைகளை ஜி20 உச்சநிலை மாநாட்டில் முன்வைத்தார் பிரதமர் லீ சியன் லூங். சட்டத்தின் அடிப்படையிலான பன்முனை ...
இந்தோனீசியாவின் பாலித் தீவில் நடைபெற்றுவரும் ஜி20 மாநாடுகளின் அங்கமாக பி20 எனும் உலக வர்த்தகத் தலைவர்களின் உச்சநிலை மாநாடு நடைபெற்றது. இரண்டு நாள்கள் ...
ஜி20 உச்சநிலை மாநாட்டில் கலந்துகொள்வதற்காக இன்று பிரதமர் லீ சியன் லூங் இந்தோனீசியாவின் பாலித் தீவிற்குச் செல்கிறார். ஜி20 தலைமைப் பொறுப்பை இவ்வாண்டு ...
சீன அதிபர் ஸி ஜின்பிங்கும் அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடனும் இருதரப்பு சந்திப்பு நடத்தியுள்ளனர். ஜி20 உச்சநிலை சந்திப்பில் பங்கெடுப்பதற்காக, இந்தோனிசியாவின் ...
உலகளாவிய பொருளியல் மீட்சிக்கான உறுதியான முடிவுகளை ஜி20 வழங்கும் என்று எதிர்பார்ப்பதாக இந்தோனீசிய அதிபர் ஜோக்கோ விடோடோ கூறியுள்ளார். உச்சநிலை ...