இர்ஷாத் முஹம்மது

அடுத்த ஈராண்­டு­களில் படிப்­ப­டி­யா­கப் பொருள், சேவை வரி (ஜிஎஸ்டி) 7 விழுக்­காட்­டி­லி­ருந்து 9 விழுக்­கா­டாக ஏற்­றம் காண­வி­ருக்­கிறது. இவ்­வாண்­டுக்­கான வர­வு­செ­ல­வுத் திட்­டத்தை                   
நாடா­ளு­மன்­றத்­தில் தாக்­கல் செய்­த­போது நிதி அமைச்­சர் லாரன்ஸ் வோங் நேற்று தெரி­வித்­தார். படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

அடுத்த ஈராண்­டு­களில் படிப்­ப­டி­யா­கப் பொருள், சேவை வரி (ஜிஎஸ்டி) 7 விழுக்­காட்­டி­லி­ருந்து 9 விழுக்­கா­டாக ஏற்­றம் காண­வி­ருக்­கிறது. இவ்­வாண்­டுக்­கான வர­வு­செ­ல­வுத் திட்­டத்தை
நாடா­ளு­மன்­றத்­தில் தாக்­கல் செய்­த­போது நிதி அமைச்­சர் லாரன்ஸ் வோங் நேற்று தெரி­வித்­தார். படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

ஈராண்டுகளில் கட்டம் கட்டமாக ஜிஎஸ்டி உயர்வு

அடுத்த ஈராண்­டு­களில் தற்போதைய 7 % விழுக்­காட்டு பொருள், சேவை வரி (ஜிஎஸ்டி) படிப் ­ப­டி­யா­க  9 விழுக்­கா­...

பொருள் சேவை வரி(ஜிஎஸ்டி) ஜனவரி 2023ல் 8% ஆக உயரும்; ஜனவரி 2024ல் 9% ஆக உயரும் 

பொருள் சேவை வரி(ஜிஎஸ்டி) ஜனவரி 2023ல் 8% ஆக உயரும்; ஜனவரி 2024ல் 9% ஆக உயரும் 

அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளில் இரண்டு கட்டங்களாகப் பொருள், சேவை வரி (ஜிஎஸ்டி) 7% லிருந்து 9 விழுக்காடாக ஏற்றம் காண்கிறது. எதிர்வரும் 2023ஆம் ஆண்டு...

நேற்றைய செய்தியாளர் கூட்டத்தில் வெளியுறவு அமைச்சர் டாக்டர் விவியன் பாலகிருஷ்ணன். படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

நேற்றைய செய்தியாளர் கூட்டத்தில் வெளியுறவு அமைச்சர் டாக்டர் விவியன் பாலகிருஷ்ணன். படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

கமலா ஹாரிஸ் சிங்கப்பூர் வருகை; நான்கு அம்சங்களில் கவனம்

அமெ­ரிக்­கத் துணை அதி­பர் கமலா ஹாரிஸ் சிங்­கப்­பூர் வரும் நிலை­யில் நான்கு முக்­கிய அம்­சங்­களில் கவ­னம்...

பெருந்தந்தை

நாள்தோறும் உழைத்து தேய்ந்தாலும் பிறைபோல் மீண்டும் மிளிர்வார் ஓய்வையும் செயலாக்கி ஓய்வுக்குப் புது அர்த்தம் தருபவர் பரிசுகளும்...

பல இனத்தவர் நல்லிணக்கத்துடன் வாழும் சிங்கப்பூர். படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

பல இனத்தவர் நல்லிணக்கத்துடன் வாழும் சிங்கப்பூர். படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

இனவாதம் ஒழிய மனம் விட்டுப் பேசுவோம்

திரு­மதி தேன்­மொழி ராஜன் வேலையை விடு­வ­தற்கு நிறு­வ­னத்­தில் நில­விய இனப் பாகு­பாடு கார­ண­மாக இருந்­...