இர்ஷாத் முஹம்மது

 வீட்டில் சுய மேம்பாடு கண்டு பள்ளி திரும்பும் மாணவர்கள்

சென்ற வாரம் முதல் பள்ளிகள் திறக்கப்பட்டு கட்டம் கட்டமாக மாணவர்கள் பள்ளி செல்கின்றனர். ஏறத்தாழ இரண்டு மாதங்கள் வீட்டில் இருந்து படித்த மாணவர்கள்...

அர்ச்சகர்களில் பலருக்கும் சிங்கப்பூரில் எந்த இடத்தையும் சுற்றிப்பார்க்க முடியாமல் போய்விட்டதே என்ற வருத்தம் இருந்தாலும் பாதுகாப்பாக ஊர் திரும்ப முடிந்ததை எண்ணி அவர்கள் மனநிறைவு அடைந்தனர். படம்: இந்து அறக்கட்டளை வாரியம்

அர்ச்சகர்களில் பலருக்கும் சிங்கப்பூரில் எந்த இடத்தையும் சுற்றிப்பார்க்க முடியாமல் போய்விட்டதே என்ற வருத்தம் இருந்தாலும் பாதுகாப்பாக ஊர் திரும்ப முடிந்ததை எண்ணி அவர்கள் மனநிறைவு அடைந்தனர். படம்: இந்து அறக்கட்டளை வாரியம்

 மூன்று மாதகாலம் சிங்கப்பூரில் அடைக்கலம்

பதினொரு நாள் கோவில் நிகழ்ச்சிக்காக கடந்த மார்ச் மாதம் 17ஆம் தேதி இந்தியாவிலிருந்து வந்த 54 பேர் கிட்டத்தட்ட மூன்று மாத காலமாக சிங்கப்பூரிலேயே தங்க...

 மூன்று மாதகாலம் சிங்கப்பூரில் அடைக்கலம்

பதினொரு நாள் கோவில் நிகழ்ச்சிக்காக கடந்த மார்ச் மாதம் 17ஆம் தேதி இந்தியாவிலிருந்து வந்த 54 பேர் கிட்டத்தட்ட மூன்று மாத காலமாக சிங்கப்பூரிலேயே...

வாக்களிப்பு நாள் நெருங்கும் காலத்தில் கொவிட்-19 கிருமித் தொற்று நிலைமையின்படி பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை தேர்தல் துறை நான்கு அதிகாரத்துவ மொழிகளிலும் வெவ்வேறு தகவல் தொடர்பு வழிகளில் வழங்கும். படம்: எஸ்டி

வாக்களிப்பு நாள் நெருங்கும் காலத்தில் கொவிட்-19 கிருமித் தொற்று நிலைமையின்படி பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை தேர்தல் துறை நான்கு அதிகாரத்துவ மொழிகளிலும் வெவ்வேறு தகவல் தொடர்பு வழிகளில் வழங்கும். படம்: எஸ்டி

 தேர்தல்: கொவிட்-19 கட்டுப்பாடுகளுடன் வாக்களிப்புக்கு ஏற்பாடு

கொவிட்-19 நோய்ப் பரவல் சூழலில் பாதுகாப்பாக பொதுத்தேர்தலை நடத்துவதற்காக ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. கூட்டங்களையும் நேரடித் தொடர்புகளைக்...

தேர்தல் செலவுகளைச் சமர்ப்பிக்கும்போது இணைய விளம்பரங்களுக்குச் செலவு செய்த தொகையை தெளிவாக வேட்பாளர்கள் சமர்ப்பிக்கவேண்டும் என்பதும் புதிய விதிமுறைகளில் ஒன்று. படம்: எஸ்டி

தேர்தல் செலவுகளைச் சமர்ப்பிக்கும்போது இணைய விளம்பரங்களுக்குச் செலவு செய்த தொகையை தெளிவாக வேட்பாளர்கள் சமர்ப்பிக்கவேண்டும் என்பதும் புதிய விதிமுறைகளில் ஒன்று. படம்: எஸ்டி

 அடுத்த பொதுத் தேர்தலில் இணைய விளம்பரங்கள்: கடுமையாகும் விதிமுறைகள்

சிங்கப்பூரின் அடுத்த பொதுத் தேர்தலில் கட்டணம் செலுத்தப்பட்ட இணைய விளம்பரங்கள் குறித்து கடுமையாக்கப்படும் விதிமுறைகளை அரசியல் கட்சிகள்...