விக்ரம் கன்னா, இணை ஆசிரியர், ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

சிங்கப்பூர் பொதுத் தேர்தல் 2020: பொருளியல் கருமேகங்களிடையே பெரும் சவால்

கொவிட்-19 நெருக்கடியைச் சமாளிப்பதும் அந்தக் கிருமித்தொற்றின் பின்விளைவுகளும் பல ஆண்டுகளுக்கு நீடிக்கும் போல் தெரிகிறது. கொவிட்-19 பெருந்தொற்றுநோய்...