ஆர்த்தி சிவராஜன்

படம்: அஜ்மல் சுல்தான்

படம்: அஜ்மல் சுல்தான்

லீ குவான் இயூ விருதை வென்ற மாணவர்

சமூக சேவையிலும் பள்ளிப் படிப்பிலும் சிறந்து விளங்கிய  19 வயது திரு அஜ்மல் சுல்தான்  அப்துல் காதர் இந்த ஆண்டின் லீ குவான் இயூ விருதைப்...

கல்வி கற்பதுடன் கூடுதல் வேலைகள் செய்வது, மற்றவர்களின் வேலைகளைப் பாராட்டுவது, மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்வது போன்ற கனிவன்பு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்ட பாலர்கள். படம்: Kindheroes Club

கல்வி கற்பதுடன் கூடுதல் வேலைகள் செய்வது, மற்றவர்களின் வேலைகளைப் பாராட்டுவது, மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்வது போன்ற கனிவன்பு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்ட பாலர்கள். படம்: Kindheroes Club

பாலர்களுக்கான கனிவன்பு சவால்

சிறுவர்கள் இளம் பருவத்தில் கற்பது பசுமரத்தாணி போல அவர்களின் மனதில் அப்படியே பதிந்துவிடும்.  அதைக் கருத்தில்கொண்டு நல்ல குணங்களையும்...

‘ஐஹியர்’ செயலியை உருவாக்கிய (இடமிருந்து) சிந்துரா ராஜிவ் ஜைன், கபிலேஷ்வரன் கிருஷ்ண குமார், பாரத் ரவிந்திரன் மற்றும் தீனதயாளன் அமிர்த்தா. படம்: தேசிய தொடக்கக் கல்லூரி

‘ஐஹியர்’ செயலியை உருவாக்கிய (இடமிருந்து) சிந்துரா ராஜிவ் ஜைன், கபிலேஷ்வரன் கிருஷ்ண குமார், பாரத் ரவிந்திரன் மற்றும் தீனதயாளன் அமிர்த்தா. படம்: தேசிய தொடக்கக் கல்லூரி

சவால்களை எதிர்கொள்ள உதவும் தொழில்நுட்பம்

அன்றாட வேலைகள் பலவற்றை நாம் எளிதாக முடித்துவிடுகிறோம். ஆனால், உடற்குறை உள்ளவர்களுக்குச் சுலபமான பணிகளை முடிப்பது கூட சவாலாக இருக்கலாம்....