சுடச் சுடச் செய்திகள்

இஸ்தானா பற்றிய புதிய நடமாடும் கல்விப் பாதைகள் அறிமுகம்

வருகையாளர்கள் இனி இஸ் தானா பூங்காவையும் இஸ்தானா மரபுடைமைக் காட்சிக்கூடத்தை யும் நகர்ப்புற பகுதியில் முக்கிய இடங்களையும் சொந்தமாகவே சுற்றிப் பார்க்கலாம். புதிதாக அறி முகப்படுத்தப்பட்டுள்ள மூன்று நடமாடும் கல்விப் பாதைகள் அவ் வாறு செய்ய உதவும். ‘லோக்கோமோல்’ செயலியின் கீழ் நேற்று தொடங்கப்பட்ட இந்தக் கல்விப் பாதைகள், இஸ் தானாவை பற்றி மக்கள் எளிதில் புரிந்துகொள்ளக்கூடிய ஓர் இடமாக்குவதில் கவனம் செலுத்தும். உதாரணத்திற்கு, இஸ்தானா மரபுடைமைக் காட்சிக்கூடப் பாதை, செயலியில் உள்ள இரு வழி தொடர்பு அம்சங்கள் மூலம் இஸ்தானாவின் வரலாற்றை எடுத்துக்கூறும். இஸ்தானா பூங்காவில் அமைந் துள்ள இந்தக் காட்சிக்கூடத்தில் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கும் கைவினைப் பொருட்கள், அன் பளிப்புகள் போன்றவற்றைப் பற்றி வருகையாளர்கள் தெரிந்து கொள்ள இது உதவும். இஸ்தானா பூங்காவைச் சுற்றி யுள்ள தாவர வகைகளையும் உயி ரினங்களையும் வருகையாளர்கள் சுற்றிப் பார்க்க இஸ்தானா பூங்கா பாதை வகைசெய்யும்.

சிங்கப்பூரின் முதல் அதிபர் யூசோஃப் இஷாக்கின் உருவச் சிலையைக் கையடக்க சாதனம் ஒன்றின் மூலம் சோதிக்கும் அதிபர் டோனி டான் கெங் யாம் (நடுவில்). படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்