நிதானம் காட்டும் கீர்த்தி சுரேஷ்

கிடைத்த வாய்ப்புகளில் எல்லாம் கண்ணை மூடிக்கொண்டு நடித்த கீர்த்தி சுரேஷ், இப்போது நிதானம் காட்டத் துவங்கியுள்ளார். கோலி வுட்டில் முன்னணியில் உள்ள நடிகைகள் பெரும்பாலா னோருக்கு வயது அதிக மாகிச் செல்வதால் நல்ல படங்களில் நடித்தால் பல ஆண்டுகளுக்கு நீடித்து நிற்கலாம் என்பதால் தேர்ந் தெடுத்த படங்களில் மட்டுமே நடிக்கிறார், கீர்த்தி. ‘சாமி 2’, ‘சண்டைக்கோழி 2’, ‘தானா சேர்ந்த கூட்டம்’ ஆகிய படங்களில் மட்டுமே இப்போது நடிக்க சம்மதித் துள்ளார். மற்றொரு பக்கம் தெலுங்கிலும் ஒரு கண் வைத்துள்ளார். பவன் கல்யாண் படத்திலும் நடிக்க சம்மதித்துள் ளாராம் கீர்த்தி.