மீண்டும் காதலிப்பேன் - அமலா பால்

அமலா பாலின் வாழ்க்கையில் இன்னொரு காதல், இன்னொரு திருமணம் இருக்குமா? கடினமான கேள்வி என்று நான் நினைத்தால், அமலாவின் பதில் சற்றும் தயக்கமின்றி வழந்து விழுகிறது. “நிச்சயமாக இருக்கும். நான் என்ன சந்நியாசம் வாங்கி விட்டேனா? அல்லது இமயமலையில் வசிக்கப் போகிறேனா? இன்னொரு திருமணம் இருக்கும் என் பது உறுதி. அதற்கான நேரும் வரும்போது நானே சொல்வேன். ‘விஐபி 2’ல் நடிகை கஜோலுடன் இணைந்து நடித்ததை தம் வாழ்நாளில் மறக்க முடி யாது என்கிறார் அமலா.