கிருமித்தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டவர்கள்
55,479
சிகிச்சை முடிந்து வீடு திரும்பியவர்கள்
50,505
தனிமைப்படுத்தும் வளாகங்களில் பராமரிக்கப்படுபவர்கள்
4,756
மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெறுபவர்கள் (தீவிர சிகிச்சையில் 0 )
92
உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை
27
 
மாற்றம் செய்யப்பட்ட நாள் / நேரம்: 13 Aug 2020 16:20

கொவிட்-19 சோதனைக் கருவியை உருவாக்க புதிய முறை; பல்கலைக்கழகம் கண்டுபிடிப்பு

ஒருவருக்கு கொவிட்-19 கிருமித்தொற்று இருக்கிறதா என்பதைக் கண்டறிவதற்காக அவருடைய மூக்கின் உட்பகுதியில் இருந்து சளி மாதிரியை எடுப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படு