கிருமித்தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டவர்கள்
54,929
சிகிச்சை முடிந்து வீடு திரும்பியவர்கள்
48,297
தனிமைப்படுத்தும் வளாகங்களில் பராமரிக்கப்படுபவர்கள்
6,334
மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெறுபவர்கள் (தீவிர சிகிச்சையில் 1 )
124
உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை
27
 
மாற்றம் செய்யப்பட்ட நாள் / நேரம்: 08 Aug 2020 16:55

கொவிட்-19 சோதனை முறையில் முன்னேற்றம்

கொவிட்-19 கிருமித்தொற்றுக்கு எதிரான நோய்முறியடிப்பு சோதனை முறையை உருவாக்க பிரிட்டன் எடுத்து வரும் முயற்சிகளில் நம்பிக்கை அளிக்கும் முன்னேற்றம் தென்பட்