ஒருவரின் இருமல் சத்தத்தைக் கொண்டு அவருக்கு கொவிட்-19 உள்ளதா என்று அறியக்கூடிய கைப்பேசி செயலியை ஃபைசர் நிறுவனம் வாங்கியுள்ளது. பிசிஆர் பரிசோதனைகள், ...
ஹாங்காங் செல்லும் பயணிகளுக்கு கொவிட்-19 தனிமை உத்தரவு விரைவில் விலக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது தொடர்பாக வரும் நாள்களில் ...
கொவிட்-19, சளிக்காய்ச்சல் இரண்டுக்கும் ஒரே தடுப்பூசி 2023ஆம் ஆண்டு இறுதியில் தயாராகலாம் என்று அமெரிக்காவின் மொடர்னா மருந்து நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. ...
கொவிட்-19 தடுப்பூசிகளுக்கான தனது கண்டுபிடிப்பை ஃபைசர், பயோஎன்டெக் நிறுவனங்கள் அனுமதியின்றி பயன்படுத்தியதாக அவ்விரு நிறுவனங்களின் மீதும் மொடர்னா வழக்கு...
ஆண்டு இறுதியில் மீண்டும் ஒரு கொவிட்-19 அலையை எதிர்ப்பார்க்கலாம் என்று சுகாதார அமைச்சர் ஓங் யீ காங் கூறியுள்ளார். அமைச்சுகள்நிலை பணிக்குழு செய்தியாளர் ...