கற்றல் வளங்கள்

கோப்புப்படம்: எஸ்டி

கோப்புப்படம்: எஸ்டி

அடுத்த ஆண்டு முதல் நன்யாங் பல்கலைக்கழக மாணவர்களுக்கு பலதுறை பொதுப் பாடத் திட்டம்

நன்யாங் தொழில்நுட்பப் பல்கலைக்கழகத்தில் பயிலும் இளநிலை பட்டப்படிப்பு மாணவர்கள், அடுத்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் முதல் பொதுவான மூலாதார பாடத்திட்டம் ஒன்றை படிக்க...

விண்ணப்பப்படிவத்தைப் பதிவிறக்க:  தமிழ்          ஆங்கிலம்

விண்ணப்பப்படிவத்தைப் பதிவிறக்க:  தமிழ்          ஆங்கிலம்

நல்லாசிரியர் விருது 2020 விண்ணப்பம்

தமிழ் முரசும் சிங்கப்பூர்த் தமிழாசிரியர் சங்கமும் தமிழ்மொழி கற்றல் வளர்ச்சிக் குழுவும், கல்வி அமைச்சின் ஆதரவுடன் இணைந்து வழங்கும் ‘நல்லாசிரியர்...