நன்யாங் தொழில்நுட்பப் பல்கலைக்கழகத்தில் பயிலும் இளநிலை பட்டப்படிப்பு மாணவர்கள், அடுத்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் முதல் பொதுவான மூலாதார பாடத்திட்டம் ஒன்றை படிக்க ...
தமிழ் முரசும் சிங்கப்பூர்த் தமிழாசிரியர் சங்கமும் தமிழ்மொழி கற்றல் வளர்ச்சிக் குழுவும், கல்வி அமைச்சின் ஆதரவுடன் இணைந்து வழங்கும் ‘நல்லாசிரியர் ...