வாழ்க்கைத் திறன்

திடல்தட விளையாட்டாளருமான 19 வயது பவித்திரன் அனைத்துலக அளவில் திடல்தடப் போட்டிகள் பலவற்றில் பங்கேற்று பள்ளிக்கும் நாட்டுக்கும் பெருமை சேர்த்திருக்கிறார். அறிவியலும் தமிழும் அவருக்குப் பிடித்த பாடங்கள். “வகுப்பில் கட்டுரை எழுதவும், படிக்கவும் எனக்குப் பிடிக்கும். செய்யுள் பழமொழிகள் இன்று வரை எனக்கு வாழ்க்கைப் பாடங்களாக உள்ளன. ‘அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியர் அன்புடையார் என்பும் உரியர் பிறர்க்கு’ எனக்குப் பிடித்த குறள்,” என்றார்.

திடல்தட விளையாட்டாளருமான 19 வயது பவித்திரன் அனைத்துலக அளவில் திடல்தடப் போட்டிகள் பலவற்றில் பங்கேற்று பள்ளிக்கும் நாட்டுக்கும் பெருமை சேர்த்திருக்கிறார். அறிவியலும் தமிழும் அவருக்குப் பிடித்த பாடங்கள். “வகுப்பில் கட்டுரை எழுதவும், படிக்கவும் எனக்குப் பிடிக்கும். செய்யுள் பழமொழிகள் இன்று வரை எனக்கு வாழ்க்கைப் பாடங்களாக உள்ளன. ‘அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியர் அன்புடையார் என்பும் உரியர் பிறர்க்கு’ எனக்குப் பிடித்த குறள்,” என்றார்.

வெற்றிக்கு வித்திட்ட நேர நிர்வாகம், தொடர் உழைப்பு

உயர்நிலைப் பள்ளியில் படித்தபோது படிப்பில் சிரமப்பட்ட கண்ணன் பவிந்திரன், நன்யாங் பலதுறை தொழிற்கல்லூரியில் சிறந்த தேர்ச்சி பெற்று வருகிறார். ...

முமுமையான பாட அடிப்படையிலான வகைப்பாட்டு திட்டத்தை இவ்வாண்டு அமல்படுத்தும்  28 பள்ளிகளில் ஒன்றான பிங் யி உயர்நிலைப் பள்ளிக்கு கல்வி அமைச்சர் ஓங் யி காங் (வலது) நேற்று வருகையளித்தார். படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

முமுமையான பாட அடிப்படையிலான வகைப்பாட்டு திட்டத்தை இவ்வாண்டு அமல்படுத்தும் 28 பள்ளிகளில் ஒன்றான பிங் யி உயர்நிலைப் பள்ளிக்கு கல்வி அமைச்சர் ஓங் யி காங் (வலது) நேற்று வருகையளித்தார். படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

ஓங்: மாணவர்களின் திறன் முழுமையாக வெளிப்படும்

சில பள்ளிகளில் அறிமுகப்படுத்தப் பட்டிருக்கும் முழுமையான பாட அடிப்படையிலான வகைப்பாட்டு முறை, உயர்நிலைப்பள்ளி மாணவர்களின் முழுமையான திறன்களை...

நீங்கள் வேலை வாய்ப்பைத் தேடுகிறீர்களா?

  •