தமிழ் மொழி

புதுச்சேரி, முத்தியால்பேட்டை காந்தி வீதியில் உள்ள பழமையான மணிக்கூண்டும் இந்த மணிக்கூண்டு அமைந்துள்ள  பூங்காவும் ஒரு முறையான பராமரிப் பின்றி பழுதாகி இருந்தன. படம்: தினமலர்

புதுச்சேரி, முத்தியால்பேட்டை காந்தி வீதியில் உள்ள பழமையான மணிக்கூண்டும் இந்த மணிக்கூண்டு அமைந்துள்ள  பூங்காவும் ஒரு முறையான பராமரிப் பின்றி பழுதாகி இருந்தன. படம்: தினமலர்

மணிக்கொருதரம் திருக்குறள் ஒலிக்கும் மணிக்கூண்டு

‘ஒன்றே முக்கால் அடி யிலே உலகம் தன்னைக் கவருமாம்’ என்று பெருமையாகக் கூறப்படும் திருக்குறளில் உலக மக்கள் அனைவருக்கும் தேவையான கருத்துகள்...

தமிழுக்கும் தமிழருக்கும் தொண்டாற்றிய இருநூற்றுவர்: வரலாற்று நூல் அறிமுகம்

இர்ஷாத் முஹம்மது  சிங்கப்பூரின் இருநூற்றாண்டு நிறைவை அனுசரிக்கும் வகையில் சிங்கப்பூரில் தமிழுக்கும் தமிழ் சமுதாயத்திற்கும் பங்காற்றியுள்ள 200...

நீங்கள் வேலை வாய்ப்பைத் தேடுகிறீர்களா?

  •