சமுதாய சேவையாற்றும் வடிவமைப்புத் துறை மாணவர்கள்

எஸ்.வெங்கடேஷ்வரன்

தெமாசெக் பலதுறைத் தொழிற் கல்லூரியின் வடிவமைப்புத் துறைப் பள்ளியைச் சேர்ந்த மாண வர்களும் பணியாளர்களும் தம் கைத்திறன்களைச் சமுதாயத் திற்காகப் பயன்படுத்த முனைந்து உள்ளனர். தெமாசெக் பலதுறைத் தொழிற் கல்லூரி மாணவர்கள் பூகிஸ் பகுதியில் அமைந்துள்ள ‘டுவோ கெலரியா’ என்ற வணிக மையத் தில் தொண்டூழிய நிகழ்ச்சி ஒன்றை நடத்தினர். தெமாசெக் பலதுறைத் தொழிற் கல்லூரியின் வடிவமைப்புத் துறை யைச் சேர்ந்த மொத்தம் சுமார் 20 மாணவர்களும் 10 பணியாளர் களும் இம்முயற்சியில் ஈடுபட் டார்கள். இவர்கள் நான்கு வித மான நுண்கலைப் பயிலரங்கு களை இம்மாதம் 7, 8, 14, 15 தேதிகளில் வழிநடத்தினர். குறிப்பேடுகளை உருவாக்குதல், விலங்குத் தோல்களைக் கொண்டு பொருட்கள் உருவாக்கும் கலை, ‘பாப் அப் கார்ட்ஸ்’ எனப்படும் அட்டைகள், ‘கெலிகிராஃபி’ எனப்படும் நவீன கையெழுத்துக் கலை ஆகியவை பற்றிய பயில ரங்குகள் அவை.

அத்துடன், இந்தத் தொண் டூழியர்கள் அவர்களின் கைத் திறனால் உருவாக்கிய பொருட் களை, ‘டுவோ கெலரியா’வில் கடை அமைத்து விற்பனை செய்தார்கள்.

தெமாசெக் பலதுறைத் தொழிற்கல்லூரி மாணவர்கள் அமைத்த கடையில் கைவினைப் பொருட்களை விற்கும் அக்கல்லூரி மாணவி சங்கீதா கனகரத்தினம் (இடது). படம்: தெமாசெக் பலதுறைத் தொழிற்கல்லூரி

இப்பகுதியில் மேலும் செய்திகள்

ஒரு சிறப்பு விருந்தினராக எவ்வாறு உரை நிகழ்த்துவார் என்பதை இரு இளையர்கள் தங்கள் சகாக்களின் முன்னால் படைத்துக் காட்டினர். இளையர்கள் தங்கள் உரையைத் தாங்களே ஒரு கருப்பொருளின் அடிப்படையில் எழுதியும் இருந்தனர். படம்: சிண்டா

15 Jul 2019

தலைமைத்துவத் தேடலில் இளையர்கள் 

பண்புநலன்களின் முக்கியத்துவத்தை உணர்த்தும் கதையைக் குமாரி அபிராமி தன் தொடக்கநிலை ஒன்றாம் மாணவர்களிடம் படித்துக் காட்டுகிறார். (படம்: கல்வி அமைச்சு)

08 Jul 2019

வாழ்க்கைக்கும் வழிகாட்டும் கல்வியாளர்கள்