ராசிபலன்

கும்பம்

இன்றைய பலன்:

கும்பம் பணிச்சுமை சற்றே அதிகமாக இருக்கும். உங்கள் நலனில் அக்கறை கொண்டவர்கள் தேடிவந்து கூறும் ஆலோசனைகள் கைகொடுக்கும். இன்று யாரையும் எக்காரணத்துக்காகவும் புறக்கணிக்கக்கூடாது. புதுச் செலவுகள் உண்டு.

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 3, 7.

நிறம்: ஊதா, இளஞ்சிவப்பு.

வார பலன் : 10-01-2021 முதல் 16-01-2021 வரை

அன்­புள்ள கும்ப ராசிக்­கா­ரர்­களே,

செவ்­வாய் உங்­கள் ராசிக்கு 3ஆம் இடத்­தில் சஞ்­ச­ரித்து அருள்­பு­ரி­கி­றார். 11ஆம் இட சுக்­கி­ரன், சூரி­யன், 12ஆம் இட புதன் நல் ஆத­ரவு நல்­கு­வர். 10ஆம் இட சந்­தி­ர­னால் நல­முண்டு. இங்­குள்ள கேது­வின் ஆத­ரவு இல்லை. 4ஆம் இட ராகு, 12ஆம் இட குரு, சனியால் நன்­மை­கள் இருக்­காது.

தனிப்­பட்ட விருப்பு வெறுப்­பு­களை வெளிக்­காட்­டா­த­வர்­கள் என உங்­க­ளைக் குறிப்­பி­ட­லாம். கிரக அமைப்­பைப் பார்த்­தால் உங்­க­ளது வாழ்க்­கைப் பய­ணத்­தில் நன்­மை­கள், சிறு பிரச்­சி­னை­கள் இரண்­டும் இருக்­கும். அடுத்து வரும் நாள்­களில் உங்­க­ளுக்­காக முக்­கிய பொறுப்­பு­கள் காத்­தி­ருக்­கும். அவற்­றில் சில காரி­யங்­களை உங்­க­ளது தனிப்­பட்ட முயற்­சி­யால் நல்ல­ப­டி­யாக முடித்­தி­டு­வீர்­கள். சில பணி­களை முடிக்க நண்­பர்­க­ளின் உத­வியை நாட வேண்­டி­யி­ருக்­கும். இச்­ச­ம­யம் ஆதா­யங்­க­ளுக்­காக ஆசைப்­பட்டு அலைந்து திரிய வேண்­டாம். உடல்­ந­லம் பொது­வாக நன்­றாக இருக்­கும். எனி­னும் பணிச்­சுமை கார­ண­மாக சிறு உபா­தை­கள் தோன்றி மறை­ய­லாம். வரு­மான நிலை சுமார் எனும்­ப­டி­யாக இருக்­கும். வர­வு­களில் சில குறித்த நேரத்­தில் கிடைக்­கா­மல் போக­லாம். இச்­ச­ம­யம் வீண் செல­வு­க­ளைக் கட்­டுப்­ப­டுத்­த­வில்லை எனில் பணப்­பற்­றாக்­குறை நிலை ஏற்­ப­ட­லாம். நண்­பர்­களில் ஒரு­சி­லர் உண்­மை­யான அக்­க­றை­யு­டன் உத­வு­வர். மற்­றும் சிலர் காரி­ய­வா­தி­க­ளாக இருப்­பர். உற­வி­னர்­க­ளால் உதவி, உபத்­தி­ர­வம் ஏதும் இருக்­காது. யாருக்­கும் எக்­கா­ர­ணம் கொண்­டும் பிணைக்­கை­யெ­ழுத்­தி­டு­வது கூடாது. பணி­யா­ளர்­க­ளுக்கு சவா­லான பணி­கள் காத்­தி­ருக்­கும். சுய­தொ­ழில் புரி­வோர்க்கு உரிய உத­வி­கள் கிடைத்­தி­டும். வார இறு­தி­யில் தடை­கள் நீங்­கும். புதிய வர­வு­கள் கிடைக்­க­லாம்.

குடும்பத்தார் ஒருவருக்கொருவர் விட்டுக் கொடுத்து நடந்தால் குடும்ப அமைதி காக்கலாம்.

அனு­கூ­ல­மான நாட்­கள்: ஜன­வரி 13, 15.

அதிர்ஷ்ட எண்­கள்: 3, 9.