ராசிபலன்

கும்பம்

இன்றைய பலன்:

கும்பம் சில வேலைகள் எளிதில் முடிவடையாமல் இழுத்தடிக்கும் வாய்ப்புண்டு. எனினும் முயற்சியைக் கைவிடாமல் செயல்பட்டீர்கள் எனில் இந்நாளின் முடிவுக்குள் அவற்றை முடித்து ஆதாயம் காண இயலும். முக்கியத் தகவல்கள் கிட்டும்.

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 5, 6.

நிறம்: பொன்னிறம், நீலம்.

வார பலன் : 14-11-2020 முதல் 20-11-2020 வரை

அன்­புள்ள கும்ப ராசிக்­கா­ரர்­களே,

மாதக் கோள்­க­ளான சுக்­கி­ரன் ராசிக்கு 9ஆம் இடத்­தி­லும், சூரி­யன் 10ஆம் இடத்­தி­லும் வரும் அமைப்­பு­கள் சிறப்­பாக அமை­யும். 9ஆம் இட சந்­தி­ரன், புத­னின் அரு­ளால் நன்­மை­கள் உண்­டா­கும். 2ஆம் இட செவ்­வாய், 4ஆம் இட ராகு, 10ஆம் இட கேது, 12ஆம் இட சனீஸ்­வ­ர­னின் அமைப்­பு­கள் சாத­க­மாக இல்லை. குரு­ப­க­வான் மகர ராசி­யில், அதா­வது 12ஆம் இடத்­திற்கு வரும் அமைப்பு சாத­க­மற்­றது.

தைரி­யம், தன்­னம்­பிக்கை இருந்­தால் வாழ்க்­கையை வெல்­ல­லாம் என நினைப்­ப­வர்­கள் நீங்­கள். இவ்­வாண்­டின் குருப்­பெ­யர்ச்சி சாத­க­மாக அமை­ய­வில்­லையே என அலுத்­துக்கொள்ள வேண்­டாம். உங்­க­ளுக்கே உரிய நம்­பிக்­கை­யு­டன் நடை போட்­டால் சங்­க­டங்­க­ளைக் கடந்து சாதிக்­க­லாம். மேலும் குரு­பார்­வை­கள் தரும் அடிப்­படை நன்­மை­கள் ஆறு­த­லாக அமை­யும். அடுத்து வரும் நாள்­களில் எங்­கும் எதி­லும் இரட்­டிப்பு கவ­னம், நிதா­னம் என்­பது தேவை. சிறு காரி­யம் என்­றா­லும் அதில் அதிக சிரத்தை எடுத்­துக் கொள்­ளுங்­கள். சிறு அலட்­சி­ய­மான போக்­கும் கூட பெரிய நஷ்­டங்­க­ளைத் தரும் என்­பதை மன­திற்­கொண்டு கவ­ன­மா­கச் செயல்­ப­டுங்­கள். ஆதா­ய­முள்ள, பழக்­க­முள்ள பணி­களில் மட்­டும் ஈடு­ப­ட­லாம். வர­வு­கள் என்­பன சுமார் தான். இச்­ச­ம­யம் செல­வு­கள் அதி­க­ரிக்­கும். பணம் தண்­ணீ­ராய் கரை­யும் நேர­மிது. ஒரு­பக்­கம் பிள்­ளை­க­ளின் கல்வி போன்ற முக்­கிய செல­வு­கள் இருக்­கும் எனில், மறு­பக்­கம் வீண் விர­யங்­கள் அதி­க­ரிக்­கும். பண விவ­கா­ரங்­களில் யாரை­யும் கண்­மூ­டித்­த­ன­மாக நம்ப வேண்­டாம். பணி­யா­ளர்­களும் வியா­பா­ரி­களும் கவ­ன­மா­க­வும் நிதா­ன­மா­க­வும் செயல்­பட வேண்­டும். வார இறு­தி­யில் சிறு உடல் உபா­தை­கள் தோன்­ற­லாம். இச்­ச­ம­யம் கவ­னம் தேவை.

உங்­க­ளது குடும்ப விவ­கா­ரங்­களில் மூன்­றாம் மனி­தர்­க­ளின் தலை­யீட்டை அனு­ம­திக்க வேண்­டாம்.

அனு­கூ­ல­மான நாட்­கள்: நவம்­பர் 19, 21.

அதிர்ஷ்ட எண்­கள்: 2, 7.