ராசிபலன்

கடகம்

இன்றைய பலன்:

கடகம் ஒரே சமயத்தில் பல பணிகளைச் செய்தால் ஆதாயம் காணலாம் என ஆலோசனை கூறுபவர்களைப் புறந்தள்ளுங்கள். இன்று ஒரு காரியம் செய்தாலும் அதை உருப்படியாக செய்து முடிப்பதே இலக்காக இருக்கட்டும்.

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 3, 7.

நிறம்: அரக்கு, வெளிர்பச்சை.

வார பலன் : 09-08-2020 முதல் 15-08-2020 வரை

அன்­புள்ள கடக ராசிக்­கா­ரர்­களே,

மாதக் கோள்­க­ளான சுக்­கி­ரன் 11ஆம் இடத்­தி­லும், புதன் 12ஆம் இடத்­தி­லும் சஞ்­ச­ரித்து அனு­கூ­லங்­க­ளைத் தரு­கின்­றன. 3ஆம் இட சந்­தி­ரன், 6ஆம் இட கேது, 9ஆம் இட செவ்­வா­யின் அரு­ளைப் பெற­லாம். ராசி­யி­லுள்ள சூரி­யன், 6ஆம் இட குரு, 7ஆம் இட சனி, 12ஆம் இட ராகு­வால் நல­மில்லை.

எல்­லோ­ரி­ட­மும் நட்­பா­க­வும் இனி­மை­யா­க­வும் பேசிப் பழ­கக்­கூ­டி­ய­வர்­கள் நீங்­கள். கிரக அமைப்பைப் பார்த்த ­பி­றகு இவ்­வா­ரம் எது­வுமே சாத­க­மாக நடக்­காது என கற்­பனை செய்ய வேண்­டாம். முக்­கிய கிர­கங்­க­ளின் ஆத­ரவு இல்லை என்­றா­லும் அவை பாத­க­மாக செயல்­ப­டாது என நம்­ப­லாம். எனவே, உழைப்­பை­யும் திற­மை­யை­யும் நம்­பிக் களம் இறங்­கு­வது நல்­லது. தெய்­வம் துணை நிற்­ப­தால் சாதிப்­பீர்­கள் என்­பதே உண்மை. அடுத்து வரும் நாட்­களில் வரு­மா­ன­நிலை ஏற்ற இறக்­க­மா­கவே இருக்­கும். எதிர்­பார்த்த தொகை­கள் வராது எனில் எதிர்­பா­ராத வர­வு­க­ளைப் பெறு­வீர்­கள். கையி­ருப்­புக்கு ஏற்ப செல­வு­க­ளைத் திட்­ட­மிட்­டுக் கொள்­வது நல்­லது. உங்­களில் சில­ருக்கு உடல்­ந­லம் லேசா­கப் பாதிக்­கப்­ப­ட­லாம். எனவே, வீண் அலைச்­சல்­க­ளைத் தவிர்க்­கப் பாருங்­கள். காரி­யத் தடை­கள் சற்றே அதி­க­ரிக்­கக்­கூ­டும். வழக்­கத்­தை­விட அதி­கம் உழைத்­தால்­தான் முக்­கிய பொறுப்­பு­களை நிறை­வேற்ற இய­லும். மங்­கள காரி­யங்­கள், சொத்­து­கள் தொடர்­பி­லான முயற்­சி­களில் நிதா­னம் தேவை. பணி­யா­ளர்­களும் தொழில் முனை­வோ­ரும் நிதா­னத்­தைக் கடைப்­பி­டிப்­பது நல்­லது. வார இறு­தி­யில் சூழ்­நிலை சாத­க­மா­கும். இச்­ச­ம­யம் தடை­கள் குறைந்­தி­ருக்­கும்.

குடும்­பத்­தில் சிறு சல­ச­லப்­பு­கள் ஏற்­ப­டக்­கூ­டும். விட்­டுக்­கொ­டுத்­துச் செயல்­ப­டு­வது நல்­லது.

அனு­கூ­ல­மான நாட்­கள்: ஜூலை 31, ஆகஸ்ட் 1.

அதிர்ஷ்ட எண்­கள்: 4, 9.