ராசிபலன்

மகரம்

இன்றைய பலன்:

மகரம் சிறு தடைகளைக் கண்டு மலைத்துப் போகாமல் முயற்சிகளைத் தொடருங்கள். இன்று வீண் புலம்பல்களைத் தவிர்த்து இன்முகத்துடன் வலம்வந்தால் நினைத்ததைச் சாதிப்பீர்கள். புதிய அறிமுகங்கள் கிட்டும்.

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 2, 5.

நிறம்: பச்சை, வெண்மை.

வார பலன் : 14-11-2020 முதல் 20-11-2020 வரை

அன்­புள்ள மகர ராசிக்­கா­ரர்­களே,

மாதக் கோள்­க­ளான சுக்­கி­ரன் ராசிக்கு 10ஆம் இடத்­திற்­கும், சூரி­யன் 11ஆம் இடத்­திற்­கும் வரும் இட­மாற்­றங்­கள் சிறப்­பா­னவை. 10ஆம் இட சந்­தி­ரன், புதன், 11ஆம் இட கேது நலம்­பு­ரி­வர். ஜென்ம சனி, 3ஆம் இட வக்ர செவ்­வாய், 5ஆம் இட ராகு­வின் ஆத­ர­வில்லை. குரு­ப­க­வான் மகர ராசி­யில், அதா­வது உங்­கள் ஜென்ம ஸ்தா­னத்­தில் அடி­யெ­டுத்து வைப்­பார். இது குரு­வுக்கு சாத­க­மற்ற அமைப்­பா­கும்.

சுற்­றம், சுற்­றத்­தார் சூழ வாழ விரும்­பு­ப­வர் எனப் பல­ரும் உங்­க­ளைக் குறிப்­பி­டு­வ­துண்டு. தற்­போது நிக­ழும் குருப்­பெ­யர்ச்சி உங்­க­ளுக்­குச் சாத­க­மாக அமை­ய­வில்லை என்­பது உண்­மை­தான். எனி­னும் அவ­ரது கடந்த கால சஞ்­சா­ரத்­தை­விட இது சற்றே பர­வா­யில்லை ரகத்­தைச் சேர்ந்த அமைப்பு என்­பது ஆறு­த­லான விஷ­யம். மேலும் குரு­பார்­வை­கள் உங்­க­ளைக் காக்­கும் அரண்­க­ளாக அமை­யும். அடுத்து வரும் நாள்­களில் உங்­க­ளுக்­கு­ரிய வர­வு­கள் ஏற்ற இறக்­க­மாக இருக்­கும். நிச்­ச­யம் கிடைக்­கும் என எதிர்­பார்த்த தொகை கிடைக்­கா­மல் போக­லாம். செல­வு­க­ளுக்­குப் பஞ்­ச­மில்லை. பணம் தொடர்­பி­லான சிக்­கல்­களை பெரி­ய­வர்­க­ளின் ஆலோ­ச­னைப்­படி செயல்­ப­டுங்­கள். உடல்­ந­லம் ஒரே சீராக இருக்­காது. எனவே ஆதா­யங்­க­ளுக்­காக ஆசைப்­பட்டு வெளி­வே­லை­களை குறைத்­துக் கொள்­வது நல்­லது. வாக­னங்­களில் செல்­லும் போது இரட்­டிப்­புக் கவ­னம் தேவை. காரிய வெற்­றிக்­காக அதிக உழைப்பு, நேரத்தை முத­லீ­டாக்க வேண்­டி­யி­ருக்­கும். மங்­கல காரி­யப் பேச்­சு­கள் ஆமை வேகத்­தில் நக­ரும். பணி­யா­ளர்­களும் வியா­பா­ரி­களும் காரி­யமே கண்­ணா­கச் செயல்­பட வேண்­டும். வார இறு­தி­யில் முக்­கிய தக­வல் கிடைக்­கும்.

வீட்­டில் வழக்­க­மான சிறு பிரச்­சி­னை­கள் தோன்றி மறை­யும். பிள்­ளை­க­ளின் போக்­கில் கவ­னம் தேவை.

அனு­கூ­ல­மான நாள்­கள்: நவம்­பர் 20, 21.

அதிர்ஷ்ட எண்­கள்: 3, 5.