ராசிபலன்

மகரம்

இன்றைய பலன்:

மகரம் என் விருப்பம் போல் தான் நடப்பேன் என்பது போல் செயல்படுவது இன்றைய சூழ்நிலைக்கு ஒத்துவராது. இன்று சூழ்நிலைக்கேற்ப வளைந்துகொடுத்துச் செயல்பட்டால் சிலவற்றைச் சாதிக்கலாம்.

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 2, 5.

நிறம்: பச்சை, வெண்மை.

வார பலன் : 20-09-2020 முதல் 26-09-2020 வரை

அன்­புள்ள மகர ராசிக்­கா­ரர்­களே,

மாதக் கோள்­க­ளான சூரி­யன் ராசிக்கு 9ஆம் இடத்­தி­லும், புதன் 10ஆம் இடத்­தி­லும் சஞ்­ச­ரிக்­கும் அமைப்பு அனு­கூ­லப்­ப­லன்­க­ளைத் தரும். 10ஆம் இட சந்­தி­ரன், 11ஆம் இட கேது அனுக்­கி­ர­கம் புரி­வர். ஜென்ம சனி, 4ஆம் இட செவ்­வாய், 5ஆம் இட ராகு, 7ஆம் இட சுக்­கி­ரன், 12ஆம் இட குரு­வின் சஞ்­சா­ரம் சாத­க­மாக இல்லை.

இக்­கட்­டான சூழ்­நி­லை­யி­லும் தன்­னம்­பிக்­கை­யு­டன் செயல்­ப­டக் கூடி­ய­வர்­கள் நீங்­கள். தற்­போது உள்ள கிரக அமைப்பு உங்­க­ளுக்கு சிறு பின்­ன­டை­வு­களை ஏற்­ப­டுத்­தி­னா­லும் இந்­நாட்­களில் அவையே உங்­கள் முன்­னேற்­றத்­துக்கு கைகொ­டுக்­கும் என நம்­ப­லாம். இவ்­வா­ரம் உங்­க­ளுக்­குச் சம்­பந்­த­மில்­லாத விவ­கா­ரங்­களில் தலை­யி­டு­வதோ அது­கு­றித்­துப் பேசு­வதோ தவிர்க்­கப்­பட வேண்­டும். கூடு­மானவரை தானுண்டு தன் வேலை­யுண்டு என்று இருந்­து­வி­டப் பாருங்­கள். அடுத்து வரும் நாட்­களில் வழக்­க­மான பணி­களை கச்­சி­த­மாக செய்து முடிப்­பீர்­கள். வழக்­க­மான தடை­களை சமா­ளித்­தி­டு­வீர்­கள். எனி­னும் கூடு­தல் வேலை­க­ளைச் செய்ய முயற்­சித்­தால் அது ஏமாற்­றத்­தையே தரும். தற்­போது எந்­த­வி­த­மான உபா­தை­களும் இன்றி தெம்­பாக உணர்­வீர்­கள். உடல்­ந­ல­மும் மன­ந­ல­மும் சிறப்­பாக இருக்­கும். எனவே, ஓடி­யாடி பணி­க­ளைக் கவ­னிக்க இய­லும். குடும்­பத்­தா­ரும் நல­மாக இருப்­பர். வரு­மா­ன­நிலை நன்­றாக இருக்­கும். செல­வு­கள் வழக்­கத்தை விட அதி­க­ரித்­த­போ­தி­லும் சமா­ளித்­தி­டு­வீர்­கள். யாருக்­கும் பிணைக் கையெ­ழுத்­திட வேண்­டாம். பணி­யா­ளர்­களும் வியா­பா­ரி­களும் உழைப்­புக்­கு­ரிய ஏற்­றத்­தைக் காண்­பர். வார இறு­தி­யில் தடைப்­பட்ட பணி­கள் முன்­னேற்­ற­ம் அடை­யும்.

குடும்ப விவகாரங்களை வெளியே கசியவிடாமல் ரகசியமாக வைத்திருங்கள். பெற்றோர் ஆதரவுண்டு.

அனு­கூ­ல­மான நாட்­கள்: செப்­டம்­பர் 25, 26.

அதிர்ஷ்ட எண்­கள்: 2, 7.