ராசிபலன்

துலாம்

இன்றைய பலன்:

துலாம் ஆதாயம் உண்டு என்பது நன்கு தெரிந்திருந்தும் சில பொறுப்புகளை ஏற்க மறுக்கி றீர்கள் எனில் உங்களுக்குத் தான் நஷ்டம். இன்று இத் தவற்றைச் செய்ய வேண்டாம். நெருக்கமானவர்கள் ஆலோசனைகள் கிட்டும்.

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 6, 9.

நிறம்: மஞ்சள், வெளிர்நீலம்.

வார பலன் : 13-06-2021 முதல் 19-06-2021 வரை

அன்­புள்ள துலாம் ராசிக்­கா­ரர்­களே,

மாதக் கோளான சூரி­யன் ராசிக்கு 9ஆம் இடத்­திற்கு வரும் அமைப்பு சிறப்­பா­னது. இங்­குள்ள சுக்­கி­ர­னும் நலம்­பு­ரி­வார். 5ஆம் இட அதி­சார குரு­வின் அரு­ளைப் பெற­லாம். 8ஆம் இட புதன், 10ஆம் இட செவ்­வாய், சந்­தி­ரன் நலம்­பு­ரி­வர். 2ஆம் இட கேது, 4ஆம் இட சனி, 8ஆம் இட ராகு­வின் ஆத­ர­வில்லை.

நினைத்த காரி­யத்தை சாதிக்­கும் வரை ஓயாது உழைப்­ப­வர்­கள் என உங்­க­ளைக் குறிப்­பி­ட­லாம். பெரும்­பா­லான கிர­கங்­க­ளின் ஆத­ர­வு­டன் குரு­வ­ரு­ளும் கிடைத்­தி­ருப்­பது மகிழ்ச்­சிக்­கு­ரிய விஷ­யம். அர்த்­தாஷ்­டம சனி­யால் சிற்­சில தொல்­லை­கள் இருக்­கும் என்­ப­தை­யும் மறுப்­ப­தற்­கில்லை. இவ்­வா­ரம் உங்­கள் மன­தில் புதிய திட்­டங்­கள் தோன்­றும். அவற்­றைச் செயல்­ப­டுத்­தும் வகை­யில் சூழ்­நி­லை­யும் சாத­க­மாக இருக்­கும். சுற்­றத்­தா­ரின் ஆத­ரவு கிடைப்­பது பலம் சேர்க்­கும். தடை­கள் அதி­கம் இல்­லாத சூழ்­நி­லை­யில் உங்­கள் முயற்­சி­கள் நல்ல முறை­யில் முன்­னேற்­றம் காணும். உடல்­ந­லம் நன்­றாக இருக்­கும். வேக­மா­க­வும் சுறு­சு­றுப்­பா­க­வும் செயல்­ப­டு­வீர்­கள். மறை­முக எதி­ரி­கள், எதிர்ப்­பு­கள் இருக்­கும் என்­றா­லும் அவற்­றைச் சமா­ளிக்­கும் ஆற்­றல் உங்­க­ளி­டம் இருக்­கும். அடுத்து வரும் நாள்­களில் உங்­க­ளுக்­கு­ரிய வர­வு­கள் சிறப்­பாக இருக்­கும். பண விவ­கா­ரங்­கள் தொடர்­பி­லான சிக்­கல் மெல்ல சரி­யா­கும். ‘மங்­கல காரி­யம் தடை­ப­டு­கி­றதே’ என வருத்­தப்­பட்­ட­வர்­கள் இப்­போது மூச்­சு­வி­ட­லாம். வழக்­கு­களில் திடீர் திருப்­பங்கள் உண்­டா­கும். பணி­யா­ளர்­கள், வியா­பா­ரி­க­ளுக்கு இது ஏற்­ற­மான காலம். வார இறு­தி­யில் எதிர்­பா­ராத வகை­யில் வீண் பிரச்சினை முளை­க்கக்­கூ­டும். அவற்றை கவ­ன­மா­கக் கையா­ளுங்­கள்.

இல்­ல­றம் சிறக்­கும். கண­வன், மனைவி இடையே அன்பு பெரு­கும்.

அனு­கூ­ல­மான நாள்­கள்: ஜூன் 13, 15.

அதிர்ஷ்ட எண்­கள்: 3, 7.