ராசிபலன்

துலாம்

இன்றைய பலன்:

துலாம் சில்லறை விவகாரங்களை நல்ல விதமாகப் பேசித் தீர்க்கப் பாருங்கள். இன்று விடாமுயற்சி இருப்பின் கடின மான பணிகளையும் கச்சித மாக நிறைவேற்றலாம். திடீர் சந்திப்புகளில் அதிகம் பேசா மல் அமைதி காப்பது நல்லது.

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 4, 9.

நிறம்: அரக்கு, பொன்னிறம்.

வார பலன் : 19-09-2021 முதல் 25-09-2021 வரை

அன்­புள்ள துலாம் ராசிக்­கா­ரர்­களே,

ஜென்ம ராசி­யில் கால்­ப­திக்­கும் மாதக் கோளான புத­னின் இட­மாற்­றம் சிறப்­பாக அமை­யும். இங்­குள்ள சுக்­கி­ர­னும் நலம்­பு­ரி­வார். 5ஆம் இட சந்­தி­ரன் அருள்­பார்வை வீசு­வார். 2ஆம் இட கேது, 4ஆம் இட வக்ர குரு, சனி, 8ஆம் இட ராகு, 12ஆம் இட சூரி­யன், செவ்­வா­யால் சங்­க­டங்­கள் உண்­டா­கும்.

வெற்றி பெறும் வரை ஓயாது உழைப்­ப­வர்­கள் என உங்­க­ளைக் குறிப்­பி­ட­லாம். இவ்­வா­ரம் சற்றே பர­ப­ரப்­பாக அமைந்­தி­டும். நாள் முழு­வ­தும் உழைக்க வேண்­டி­யி­ருக்­கும். பணி­கள் பல குவிந்­தி­ருக்­கும். இச்­ச­ம­யம் வேக­மா­கச் செயல்­பட்­டால் மட்­டும் எதை­யும் சாதித்­து­விட முடி­யாது. சூழ்­நி­லைக்­கேற்ற விவே­க­மான போக்­கு­தான் உரிய வெற்­றி­யைத் தரும். உங்­க­ளுக்­குத் தேவை­யான ஆலோ­ச­னை­களை திற­மை­சா­லி­க­ளி­டம் கேட்­டுப் பெறத் தயங்க வேண்­டாம். அடுத்து வரும் நாள்­களில் உங்­க­ளுக்­கு­ரிய வர­வு­கள் ஏற்ற இறக்­க­மாக இருக்­கும். வழக்­க­மான தொகை­கள் தடை­ப­ட­லாம். சில­ருக்கு எதிர்­பா­ராத வகை­யில் சில தொகை­கள் கிடைக்­க­லாம். செல­வு­க­ளுக்­குப் பஞ்­ச­மில்லை. பணம் தண்­ணீ­ராய் கரை­யும். இச்­ச­ம­யம் பண விவ­கா­ரங்­களில் சிறு அலட்­சி­ய­மான போக்­கும் கூட பெரிய இழப்­பு­க­ளைத் தரும் என்­பதை மன­தில் கொண்டு செயல்­ப­டுங்­கள். உடல்­ந­லம் ஒரே சீராக இருக்­காது. இச்­ச­ம­யம் வீண் அலைச்­ச­லைத் தவிர்ப்­பது நல்­லது. சொத்­து­கள் தொடர்­பான முயற்­சி­கள், மங்­க­லப் பேச்­சு­கள் ஆமை வேகத்­தில் நக­ரும். பணி­யா­ளர்­களும் வியா­பா­ரி­களும் கடு­மை­யாக உழைக்க வேண்­டி­யி­ருக்­கும். வார இறு­தி­யில் நல்ல மனி­தர்­க­ளின் அறி­மு­கம் கிடைத்­தி­டும். அவர்­க­ளு­டன் கைகு­லுக்­க­லாம். குரு, சனிக்­கு­ரிய பரி­கா­ரங்­க­ளைச் செய்­வது நல்­லது.

குடும்­பத்­தில் சிறு பிரச்­சினை தோன்றி மறை­யும். பிள்­ளை­கள் ஆத­ர­வுண்டு.

அனு­கூ­ல­மான நாள்­கள்: செப்­டம்­பர் 22, 24.

அதிர்ஷ்ட எண்­கள்: 2, 9.