ராசிபலன்

ரிஷபம்

இன்றைய பலன்:

ரிஷபம் குடும்ப மேன்மை குறித்து முன்பு மேற்கொண்ட முயற்சி ஒன்றில் இன்று நற்பலன் கிட்டும். முக்கிய சந்திப்புகள் நிகழும் வாய்ப்புள்ளது. சிரமமான பணிகளைச் செய்ய வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படலாம்.

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 1, 3.

நிறம்: சிவப்பு, வெளிர்மஞ்சள்.

வார பலன் : 20-09-2020 முதல் 26-09-2020 வரை

அன்­புள்ள ரிஷப ராசிக்­கா­ரர்­களே,

இவ்­வா­ரம் உங்­கள் ராசிக்கு 6ஆம் இடத்­திற்கு வரும் புத­னின் அனு­கூ­லத்­தன்மை சிறக்­கும். இங்­குள்ள சந்­தி­ர­னும் நலம்­பு­ரி­வார். 3ஆம் இட சுக்­கி­ர­னால் நல­முண்டு. ஜென்ம ராகு, 5ஆம் இட சூரி­யன், 7ஆம் இட கேது, 9ஆம் இட சனி, 8ஆம் இட குரு, 12ஆம் இட செவ்­வாயின் அமைப்­பு­கள் அனு­கூ­ல­மாக இல்லை.

நினைத்­ததை சாதிக்­கும் வரை ஓயா­மல் உழைக்­கக்­கூ­டிய லட்­சி­ய­வா­தி­கள் என உங்­க­ளைக் குறிப்­பி­ட­லாம். தற்­போது உள்ள கிரக அமைப்பு வாழ்க்­கை­யில் பெரிய மாற்­றங்­களை ஏற்­ப­டுத்­தும் என்று சொல்­வ­தற்­கில்லை. எனி­னும் சாத­க­மான பலன்­க­ளைப் பெறு­வீர்கள். அடுத்து வரும் நாட்­களில் உங்­கள் இல்­புக்­கேற்ப அமை­தி­யா­க­வும் அதே­ச­ம­யம் கூடு­தல் கவ­னத்­து­ட­னும் செயல்­ப­டு­வது நல்­லது. வேலைப்­பளு அதி­க­ரித்­தி­ருக்­கும். எந்த ஒரு பணி­யை­யும் அவ்­வ­ளவு சுல­பத்­தில் முடித்­து­விட இய­லாது. வழக்­க­மான தடை­கள் ஒரு­பக்­க­மும் எதிர்­பா­ராத தடை­கள் இன்­னொரு பக்­க­மும் உங்­களை முற்­று­கை­யி­டும். தகுந்த செயல்­திட்­டங்­கள் கூடு­தல் உழைப்பு இல்­லா­மல் எதை­யும் சாதிக்க இய­லாது. எனி­னும் தனித்­தி­ற­மை­களும் விடா­மு­யற்­சி­யும் கைகொ­டுக்­கும் என்­ப­தால் முக்­கி­யப் பொறுப்­பு­களை முடித்து நற்­பெ­ய­ரைத் தக்க வைப்­பீர்­கள். பொரு­ளா­தார நிலை திருப்­தி­ய­ளிக்­கும். செல­வு­களை ஈடு­கட்­டும் வகை­யில் உரிய தொகை­க­ளைப் பெற்­றி­டு­வீர்­கள். உடல்­ந­ல­னில் கூடு­தல் அக்­கறை தேவை. சிறு உபா­தை­கள் தோன்றி மறை­யும் என்­றா­லும் கவ­லைப்­பட ஒன்­று­மில்லை. பணி­யா­ளர்­களும் வியா­பா­ரி­களும் சில சாத­க­மான பலன்­க­ளைப் பெறு­வர். வார இறு­தி­யில் மன­தில் தெளிவு பிறக்கும். பணிகள் வேகம் காணும்.

குடும்­பத்­தில் அமைதி நில­வும். உடன்­பி­றந்­தோர் ஆத­ரவு உண்டு.

அனு­கூ­ல­மான நாட்­கள்: செப்­டம்­பர் 24, 25.

அதிர்ஷ்ட எண்­கள்: 5, 9.