தமிழகத்தில் அனைத்துப் பள்ளிக்கூடங்களிலும் யோகா

தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் யோகா நடைமுறைப்படுத்தப் பட்டுள்ளதாக பள்ளிக் கல்வித்துறை கொள்கை விளக்கக் குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மாணவர்களின் உணர்வுகளை சமநிலைப் படுத்துவதற்கான முக்கிய கூறாக யோகா திகழ்வதை அரசு கருத்தில் கொண்டுள்ளதாகவும் அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. படம்: தமிழக ஊடகம்