மருத்துவம்

கண், காது, பல் ஆகிய பிரச்சினைகளுக்கான மருத்துவச் சேவையைக் குறைந்த கட்டணத்தில் பெற்றதாகக் கூறுகிறார் திருவாட்டி ந.கி. கிரு‌ஷ்ணவேணி. படங்கள்: சுகாதார அமைச்சு

கண், காது, பல் ஆகிய பிரச்சினைகளுக்கான மருத்துவச் சேவையைக் குறைந்த கட்டணத்தில் பெற்றதாகக் கூறுகிறார் திருவாட்டி ந.கி. கிரு‌ஷ்ணவேணி. படங்கள்: சுகாதார அமைச்சு

உடல்நலப் பிரச்சினைகளுக்குத் தீர்வு காணும் முதல்படி

வாரத்தில் ஆறு நாட்கள் பாதுகாவல் அதிகாரியாகப் பணியாற்றி வருகிறார் 62 வயது திருவாட்டி ந.கி.கிருஷ்ணவேணி. இரவு நேர வேலை என்பதால் வீடு திரும்பியதும்...

சீரற்ற இதயத்துடிப்பு சிக்கலில் முடியலாம்; சிகிச்சை அவசியம்

சீரற்ற இதயத்துடிப்பு சிக்கலில் முடியலாம்; சிகிச்சை அவசியம்

இந்தியர்களிடம் காணப்படும் சீரற்ற இதயத்துடிப்புப் பிரச்சினை மேற்கத்திய நாட்டவர்களுக்குக் காணப்படுவதிலிருந்து மாறுபட்டு உள்ளதாக ஆய்வுகள் காட்டுகின்றன....

நீங்கள் வேலை வாய்ப்பைத் தேடுகிறீர்களா?

  •