பட்ஜெட் 2020: உணவங்காடி நிலையங்களில் கடைகளுக்கு வாடகைத் தள்ளுபடி

அங்காடி நிலையங்கள் மற்றும் சந்தைகளில் கடைகள் வைத்திருப்போருக்கு வாடகைத் தள்ளுபடி கிடைக்க இருக்கிறது.  நிதி அமைச்சர் ஹெங் சுவீ கியட் இன்று நாடாளுமன்றத்

பட்ஜெட் 2020: கடல் நீர்மட்டம் உயர்கிறது, சிங்கப்பூரைக் காக்க புதிய நிதியில் $5 பில்லியன்

கடல் நீர்மட்டம் உயர்வதால் சிங்கப்பூருக்கு ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகளைத் தவிர்த்துக்கொண்டு சிங்கப்பூரைப் பாதுகாக்கும் நோக்கத்துடன் புதிய நிதி ஒன்று அறிவிக

Load next