இலக்கை அடைய இன்னொரு பாதை: சூரியாவின் வெற்றி சூத்திரம்

தெமாசெக் பலதுறைத் தொழிற் கல்லூரியில் சட்டம் மற்றும் நிர்வாகத் துறையில் வெண்கல விருதுடன் தேர்ச்சி பெற்றுள்ள 19 வயது சி.எம்.ஆர் சூரியாவுக்கு இந்தப் படிப்பு அவரது திறனையும் ஆர்வத்தையும் அடையாளம் காண உதவியுள்ளது. “பாலர் பள்ளியில் எனது ஆசிரியர், மாணவர்களிடம் தங்களுக்குப் பிடித்த தொழிலை வரையச் சொன்னார். நான் ஒரு நீதிபதியை வரைந்தேன்,” என்ற சூரியா சிறுவயதிலிருந்தே வழக்கு விசாரணைகள் தொடர் பான தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சி களை விரும்பிப் பார்ப்பார்.- சட்டத்துறையிலுள்ள திட்ட அமைப்புகளும் நடைமுறைகளும் அவரைப் பெருமளவில் கவர்ந்தன. சிறு வயது முதலே சட்டத் துறையின் மீதிருந்த நாட்டத்தைக் கருத்தில்கொண்டு அதையே எதிர்காலத் தொழிலாக அமைத் துக்கொள்ள அவர் முடிவெடுத்தார்.

மேலும் செய்திகள் 

இப்பகுதியில் மேலும் செய்திகள்

ஒரு சிறப்பு விருந்தினராக எவ்வாறு உரை நிகழ்த்துவார் என்பதை இரு இளையர்கள் தங்கள் சகாக்களின் முன்னால் படைத்துக் காட்டினர். இளையர்கள் தங்கள் உரையைத் தாங்களே ஒரு கருப்பொருளின் அடிப்படையில் எழுதியும் இருந்தனர். படம்: சிண்டா

15 Jul 2019

தலைமைத்துவத் தேடலில் இளையர்கள் 

பண்புநலன்களின் முக்கியத்துவத்தை உணர்த்தும் கதையைக் குமாரி அபிராமி தன் தொடக்கநிலை ஒன்றாம் மாணவர்களிடம் படித்துக் காட்டுகிறார். (படம்: கல்வி அமைச்சு)

08 Jul 2019

வாழ்க்கைக்கும் வழிகாட்டும் கல்வியாளர்கள்