நல்லாசிரியர் விருது 2018

தமிழ் முரசு நாளிதழும் தமிழ் மொழி கற்றல் வளர்ச்சிக் குழுவும் சிங்கப்பூர் தமிழாசிரியர் சங்கமும் இணைந்து வழங்கிய நல்லாசிரியர் விருது நிகழ்ச்சி ஆகஸ்ட் 25ஆம் தேதி உமறுப்புலவர் தமிழ் மொழி நிலையத்தில் நடைபெற்றது. 16 ஆவது ஆண்டாக இந்த ஆண்டில் நடந்த இந்நிகழ்ச்சியில், கற்றல் துறையில் நீண்ட காலச்சேவையை அங்கீகரிக்கும் வகையில், திரு க. முத்து மாணிக்கம், திரு ர. துரை மாணிக்கம், திருமதிப் பூபதி ஆகிய மூத்த தமிழாசிரியர்கள் வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருதைப் பெற்றனர். இவர்களுடன் தொடக்கநிலை, உயர்நிலை/தொடக்கக்கல்லூரி, பயிற்சி ஆசிரியர் பிரிவுகள் என மொத்தம் 10 பேருக்கு விருது வழங்கப்பட்டது.