சிங்கப்பூர் பொதுத்தேர்தல் 2020

பாதுகாப்பு அங்கிகளை அணியும் தேர்தல் அதிகாரி (வலது). படம்: சிஎம்ஜி

பாதுகாப்பு அங்கிகளை அணியும் தேர்தல் அதிகாரி (வலது). படம்: சிஎம்ஜி

 வாக்களிப்பு வேகம் மந்தமானது ஏன்: தேர்தல் துறை மறுஆய்வு

தேர்தல் நாளன்று வாக்குப்பதிவு வேகம் மந்தமாக இருந்ததற்கான காரணத்தைத் கண்டறியும் பொருட்டு முழுமையான மறுஆய்வு நடத்த இருப்பதாகத் தேர்தல் துறை...

 நாடாளுமன்ற நாயகர் டான் சுவான் ஜின். (படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்)

நாடாளுமன்ற நாயகர் டான் சுவான் ஜின். (படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்)

 டான்: வாக்குகள் குறைந்தது பற்றி மசெக ஆழ்ந்து ஆராயும்

நடந்து முடிந்த  பொதுத்தேர்தலில்  பொதுவாக மக்கள் செயல் கட்சிக்கு வாக்குகள் குறைந்ததற்கான விரிவான காரணங்கள் பற்றி ஆழ்ந்து ஆராயப்படும் என்று...

 தொகுதியில்லா நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் முடிவுசெய்யப்படுவர்

வெற்றி பெறாதபோதிலும் சிங்கப்பூரெங்கும் உள்ள குடியிருப்பாளர்களுக்கு சிங்கப்பூர் முன்னேற்றக் கட்சி தொடர்ந்து சேவையாற்றும் என்று அக்கட்சியின் தலைமைச்...

 ‘இன உறவுகள் தொடர்பில் இளையரிடம் வேறுபட்ட அணுகுமுறை’

சிங்கப்பூரில் இன உறவுகளைப் பொறுத்தவரையில், இளம் தலைமுறையினர் வேறுபட்ட அணுகுமுறையைக் கொண்டுள்ளனர் என்பது தெளிவாகத் தெரிவதாக சட்ட, உள்துறை அமைச்சர் கா...

 திரு கோ: எதிரணித் தலைவரை அறிவித்தது ‘குறிப்பிடத்தக்க முடிவு’

பாட்டாளிக் கட்சித் தலைவர் பிரித்தம் சிங்கை நாடாளுமன்றத்தின் எதிரணித் தலைவராக  பிரதமர் லீ சியன் லூங் நேற்று அறிவித்தார். இந்தப் பொறுப்பை...