கௌரவ மூத்த வழக்கறிஞர் நியமனம்

சிங்கப்­பூ­ரின் இரண்டா­வது கௌரவ மூத்த வழக்­க­றி­ஞ­ராக சிங்கப்­பூர் தேசியப் பல்­கலைக்­க­ழ­கத்­தின் சட்டப் பேரா­சி­ரி­யர் இங் லோய் வீ லூன் நேற்று நிய­ம­னம் செய்­யப்­பட்­டார். சட்டத் துறையில் அவரது சிறப்பு அறிவுத்திற­னுக்­கும் சட்டத் துறை, சட்ட நிபு­ணத்­து­வம் ஆகி­ய­வற்­றின் மேம்பாட்­டிற்­காக அவர் ஆற்றிய பங்களிப்பை அங்­கீ­க­ரிக்­கும் நோக்கில் இந்தப் பதவி வழங்­கப்பட்டிருப்­ப­தாக சிங்கப்­பூர் சட்டப் பயி­ல­கம் தனது ஊடகச் செய்­தி­யில் குறிப்­பிட்­டது. முத­லா­வது கௌரவ மூத்த வழக்­க­றி­ஞ­ராக திரு இயோ டியோங் மின் 2012ஆம் ஆண்டில் நிய­ம­னம் செய்­யப் ­பட்­டார்.

நேற்று நடை­பெற்ற சட்ட ஆண்டு தொடக்க நிகழ்ச்­சி­யில் மூத்த வழக்­க­றி­ஞர் தேர்வுக் குழுவின் அங்கத்­தி­ன­ரு­மான தலைமை நீதிபதி சுந்த­ரேஷ் மேனன் இந்த நிய­ம­னத்தை அறி­வித்­தார். சட்டத் துறையில் மிகச் சிறந்த, வழக்­க­றி­ஞர்­களை அங்­கீ­க­ரிக்­கும் பொருட்­டு­ மூத்த வழக்­க­றி­ஞர் திட்டம் 1997ஆம் ஆண்டு தொடங் கப்­பட்­டது. இதுவரை மொத்தம் 76 மூத்த வழக்­க­றி­ஞர்­கள் நிய­மிக்­கப்­ பட்­டுள்­ள­னர்.

சிங்கப்பூர் தேசியப் பல்கலைக் கழகத்தின் சட்டப் பேராசிரியர் இங் லோய் வீ லூன். படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்