சிங்கப்பூரின் வேவு விமானத்தை நிறுவத் தாமதம்

சிங்கப்பூருக்கு எதிரான அச்சுறுத்தல்களை அவை வெகு தொலைவில் இருக்கும்போதே அறிந்துகொள்ள உதவும் வேவு விமானத்தில் பாதுகாப்புச் சோதனைகள் மேற்க்கொள்ளப் படுவதால் அதனைப் பயன்படுத்தும் திட்டம் தாமதப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 55 மீ. நீளமுள்ள, ஹீலியம் வாயு நிரப்பப்பட்ட அந்த விமானத்தில் (படம்) ராடார் கருவி பொருட்தப்பட்டுள்ளது. படம்: தற்காப்பு அமைச்சு (கோப்புப் படம்)

இப்பகுதியில் மேலும் செய்திகள்

சிங்கப்பூரின் பொருளியல் 3வது காலாண்டில் மீண்டு வந்துள்ளது. கடந்த ஆண்டு இதே காலகட்டத்துடன் ஒப்பிடுகையில் இந்த காலாண்டில் பொருளியல் 0.5 விழுக்காடு வளர்ச்சி கண்டுள்ளது. கோப்புப்படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

22 Nov 2019

சிங்கப்பூர் பொருளியல் 0.5 விழுக்காடு வளர்ச்சி