வாகனம் ஓட்டியபோது கையடக்க சாதனம் - நாளொன்றுக்கு எட்டுப் பேர் பிடிபட்டனர்

வாகனம் ஓட்டியவாறே கைபேசி போன்ற சாதனங்களைப் பயன்படுத்தியதற்காக ஒவ்வொரு நாளும் எட்டுப் பேர் பிடிபட்டதாக போக்குவரத்து போலிசாரின் அண்மைய புள்ளிவிவரம் தெரிவிக்கிறது. இது கடந்த ஆண்டின் நிலவரம். இவ்வாறு அதிக எண்ணிக்கை யில் வாகனமோட்டிகள் பிடிபடுவது இன்னும் இங்கு தவறான பழக் கங்கள் பரவலாகக் காணப்படு வதை உணர்த்துவதாக நிபுணர் கள் தெரிவிக்கின்றனர். இருந்தபோதிலும் கடந்த ஆண் டில் பிடிபட்ட வாகனமோட்டிகளின் எண்ணிக்கை அதற்கு முந்திய ஆண்டைக் காட்டிலும் குறைவே. கடந்த 2013ஆம் ஆண்டு 3,572 வாகனமோட்டிகளும் 2014 ஆம் ஆண்டில் 3,358 வாகன மோட்டிகளும் பிடிபட்டனர். கடந்த ஆண்டு அந்த எண்ணிக்கை 3,011ஆகக் குறைந்தது.

இது சரா சரியாக நாளொன்றுக்கு 8 பேர் என்ற கணக்காகும். வாகனம் ஓட் டும்போது கைபேசி போன்ற சாத னங்களை பயன்படுத்துவோருக்கு எதிராக கடுமையான விதிகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது இந்த எண்ணிக்கைக் குறைவுக்குக் காரணமாக இருக்கலாம் என் கின்றனர் நிபுணர்கள். சிறிய கைக்கணினி (டேப்லட் பிசி) உள்ளிட்ட சாதனங்களை வாகனம் ஓட்டிக்கொண்டே கை யில் பிடித்திருப்பதும் பயன்படுத்து வதும் சட்டவிரோதம் என்று கடந்த ஆண்டு பிப்ரவரியில் அறி விக்கப்பட்டது. அதற்கேற்ற வகை யில் சாலைப் போக்குவரத்துச் சட்டம் அப்போது திருத்தப்பட்டது. அதற்கு முன்பு வரையில் கைபேசிக்கு மட்டும் பொருந்தும் வகையில் சட்டம் இருந்தது. வாக னம் ஓட்டும்போது கைபேசியைப் கையில் பிடித்திருப்பதும் பயன் படுத்துவதும் குற்றம் என்று இருந்தது.

பின்னர் அது பிற கையடக்க சாதனங்களுக்கும் விரிவுபடுத்தப் பட்டது. இச்சாதனங்களை வாக னத்திற்குள் பிடிப்பான் ஒன்றில் பொருத்தி பயன்படுத்துவதற்குத் தடை இல்லை. அதேபோல வாகனம் நிலையாக நிறுத்தப்பட்டு இருக்கும்போது இச்சாதனங் களைப் பயன்படுத்துவதும் சட்ட விரோதமாகாது. சட்டவிரோதமாக கையடக்க சாதனங்களைப் பயன்படுத்தி யவாறே வாகனம் ஓட்டுவோர் முதல் முறையாகப் பிடிபடும்போது ஆயிரம் வெள்ளி அபராதமோ ஆறு மாதம் வரையிலான சிறைத் தண்டனையோ அல்லது இந்த இரண்டுமோ விதிக்கப்படலாம். சட்டம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் வாகனமோட்டிகள் திருந்த வேண் டும் என பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுவதற்கான சிங்கப்பூர் நிலை யத்தைச் சேர்ந்த ஜெரர்ட் பெரேரா தெரிவித்துள்ளார்.

இப்பகுதியில் மேலும் செய்திகள்

இந்த நடவடிக்கையில் கைதானோரின் வயது 22 முதல் 63 வரை. படங்கள்: சிங்கப்பூர் போலிஸ் படை

10 Dec 2019

சட்டவிரோத சூதாட்டம்; 24 பேர் கைது

ஆனால் நீர்க்குழாய் இருந்த அலமாரி பூட்டப்பட்டிருந்தது. பூட்டை உடைத்த பின்னர், நீர்க்குழாய்களில் தண்ணீரும் வரவில்லை.  படம்: லியன்ஹ வான்பாவ்

10 Dec 2019

புக்கிட் பாத்தோக் தீ விபத்தில் சிக்கிய மாது உயிரிழப்பு

உலகளாவிய உணவுப் பாதுகாப்பு ஆய்வில் பங்கேற்ற மொத்தம் 113 நாடுகளில் முதலிடத்தைப் பிடித்தது சிங்கப்பூர்; இரண்டாவது நிலையில் ஐயர்லாந்து. கோப்புப்படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

10 Dec 2019

'சத்துணவுத் தேவைகளைப் பூர்த்திசெய்யும் தரமான உணவு' பட்டியலில் சிங்கப்பூருக்கு மீண்டும் முதலிடம்