வருமானத்தை மறைத்த கண் மருத்துவர் இடைநீக்கம்

கூடுதலாக ஈட்டிய ஏறக்குறைய 450,000 வெள்ளி வருமானத்தை முதலாளியிடமிருந்து மறைத்ததற்காக 55 வயது கண் மருத்துவர் இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டார். ‘பசிபிக் ஹெல்த்கேர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் சர்வீசஸ்’ என்ற நிறுவனத்தின் இயக்குநராகவும் செயல்பட்ட மருத்துவ ஆலோசகரான முன்னைய தேசிய நீச்சல் வீரரான டாக்டர் மார்க் டே சே சின், நிறுவனத்துடனான மூன்று ஆண்டு ஒப்பந்தத்தின் கீழ் அனைத்து வருமானத்தையும் ஒப்படைக்க வேண்டும். ஆனால் ‘லேசிக்’ அறுவை சிகிச்சை மூலம் தனக்குக் கிடைத்த 445,874 வெள்ளியை அவர் மறைத்துவிட்டார் என்று- தெரிவிக்கப்பட்டது.

Loading...
Load next