வாகன நுழைவு அனுமதி இன்னும் செயல்படுத்தப்படவில்லை

ஜோகூ­ருக்­குள் செல்லும் சிங்கப்­பூர் வாக­னங்களுக்­கான வாகன நுழைவு அனுமதி ஏற்பாடு இன்னும் அமல்­படுத்­தப்­ப­ட­வில்லை. அந்த ஏற்­பாட்டை நடை­முறைப்படுத்­து­வதற்­கான தொழில்­நுட்ப விவ­ரங்களை மலேசியா இன்­ன­மும் பூர்த்­தி­செய்து வருவதே இந்தத் தாம­தத்­துக்­குக் காரணம் என ஸ்ட்­ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் குறிப்­பிட்­டது. மே மாதம் அந்தத் திட்டம் தொடங்­கும் என்று முன்பு அறி­விக்­கப்­பட்டு இருந்த­போ­தி­லும் அதற்­கான தேதி முடி­வா­க­வில்லை என்று மலே­சி­யப் போக்­கு­வ­ரத்து அமைச்­சின் அதி­கா­ரி­கள் தெரி­வித்­த­னர். திட்டம் செயல்பாட்டுக்குத் தயாரான பின்பு நடை­முறைப்­படுத்­தப்­படும் என அதி­கா­ரி­கள் தெரிவித்தனர்.