முதியோர் பராமரிப்பு; யோசனைகள் வரவேற்பு

முதியோர் பராமரிப்பு, மனநலப் பிரச்சினைகளுக்குத் தீர்வு காண உதவும் புதிய யோசனைகளை முன் வைக்கலாம் என்று ‘ரைஸ்’ எனும் சிங்கப்பூர் சமூக நிறுவன நிலையம் அழைப்பு விடுத்துள்ளது. இதற்காக தொடங்கப்பட்டுள்ள ‘LeapForGood’ என்ற திட்டத் தின் விவரங்கள் நேற்று நடை பெற்ற செய்தியாளர், கலந்துரை யாடல் நிகழ்ச்சியில் வெளியிடப் பட்டன. இந்த ஓராண்டுத் திட்டத்தின் கீழ் முதியோர் பராமரிப்பு, மன நலப்பிரச்சினைகளுக்குத் தீர்வு காணும் வாய்ப்புகள் மேம்படுத்தப் பட்டு அதற்கான யோசனைகளுக்கு நிதியுதவியும் அளிக்கப்படும் என்று நிலையம் குறிப்பிட்டது. தேசிய சமூக சேவை மன்றம், ‘டிசைன்சிங்கப்பூர்’ மன்றம் ஆகிய வற்றின் ஒத்துழைப்புடன் மேற் கொள்ளப்படும் இந்த முயற்சியில் சிறந்த பரிந்துரைகளுக்கு 100,000 வெள்ளி வரை மானியம் வழங்கப் படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது.