தேசிய மரபுடைமைக் கழகம் வெளியிடும் அஞ்சல்தலைகள்

தேசிய மர­புடைமைக் கழ­கத்­து­டன் இணைந்து சிங்­போஸ்ட் நிறு­வ­னம் புதிய அஞ்சல்­தலை­களை வெளி­யி­ட­வுள்­ளது. ‘மித்ஸ் அண்ட் லெஜண்ட்ஸ்’ என அழைக்­கப்­படும் அந்த அஞ்சல்­தலை­கள் சிங்கப்­பூ­ரின் தெற்குத் தீவு­க­ளான சிஸ்டர்ஸ் ஐலண்ட்ஸ், கூசூ ஐலண்ட் ஆகியவற்றின் நாட்­டுப்­ பு­றக் கதை­களைச் சித்­தி­ரிப்­பவை­யாக உள்ளன. நாளை இந்த அஞ்சல்­தலை­கள் வெளியீடு காணும். கடுமை­யான புய­லி­லி­ருந்து இரண்டு மீன­வர்­களைக் காப்­பாற்றி தம் முதுகில் அவ்­வி­ரு ­வரை­யும் சுமந்­து­கொண்டு இந்தத் தீவுக்கு பெரிய ஆமை ஒன்று வந்த பிறகு அந்தத் தீவே அவர்­ க­ளது இல்­ல­மா­னது. அந்த ஆமையின் நினைவாக கூசூ ஐலண்ட் என அத்­தீ­வுக்கு பெய­ரி­டப்­பட்­டது. நாளை முதல் அடுத்த மாதம் 8ஆம் தேதி வரை சன்டெக் சிட்­டி­யில் உள்ள அடுத்த தலைமுறை அஞ்ச­ல­கத்­தில் பொதுக் கண்­காட்சி ஒன்றை சிங்­போஸ்ட், தேசிய மர­புடைமைக் கழகம், சிங்கப்­பூர் அஞ்சல்­தலைப் பிரிவு ஆகி­யன இணைந்து ஏற்பாடு செய்­துள்­ளன.

தேசிய மரபுடைமைக் கழகமும் சிங்போஸ்ட் நிறுவனமும் இணைந்து நாளை வெளியிடவுள்ள கூசூ ஐலண்ட் (மேல் வரிசை), சிஸ்டர்ஸ் ஐலண்ட்ஸ் தொடர்பான நாட்டுப்புறக் கதைகளைச் சித்திரிக்கும்
அஞ்சல்தலைகள். படம்: சிங்போஸ்ட்